Beslutsamt fokuserar Assyriska kvinnoförbundet, AKF, på sitt mål och springer med bollen i handen mot mållinjen. Trots sin stora motståndare, ekonomi, fortsätter kvinnorna ihärdigt sitt arbete och tacklar ett projekt efter det andra.

Lobbyutbildning, vårruset, hemlandsresa, två böcker på gång samt planer på hemsida och eventuellt en världskonferens för assyriska kvinnor. Assyriska kvinnoförbundet har många bollar i luften och det är egentligen enbart begränsade resurser som sätter stopp för de assyriska kvinnornas engagemang. 

Jag vågar säga att det är kvinnorna som är stommen i det assyriska föreningslivet. Utan kvinnorna hade många av aktiviteterna i lokalföreningarna inte blivit av. För det är kvinnorna som gör. I de lokalföreningar där kvinnorna är passiva är föreningen i princip döende. Jag är helt övertygad om att det inte finns en framtid för det assyriska föreningslivet utan kvinnor och ungdomar. Förutom att kvinnorna gör, utvecklar de även verksamheten.

De senaste åren har kvinnoförbundet arbetat intensivt för att öka resurserna i organisationen. Idag har AKF fått rutin på att söka organisations- och projektbidrag och resultaten märks i den breda verksamheten.

I december i fjol anordnade AKF en lyckad lobbyutbildning som har resulterat i en självgående lobbygrupp som arbetar med påverkansfrågor för det assyriska folket. AKF:s ambition är att utbilda fler lobbyister, troligast i höst. 

Vårruset är ett lopp som arrangeras årligen i flera olika städer runt om i Sverige. I år ska assyriska kvinnor i organiserad form ut och springa; de kommer att synas i massan på ett speciellt sätt. Vi avslöjar inte hur vi kommer att synas, utan ni får se det när ni kommer dit för att heja på oss.

I mitten av juni åker 22 kvinnor till Syrien och Turabdin, för att besöka assyriska trakter och träffa kvinnoorganisationer med syfte att utbyta erfarenheter och kunskaper och stärka samarbetet.

Det mest intressanta för kvinnoförbundet i år är att vi kommer ut med två böcker i slutet av året. Den ena boken samlar assyriska sånger och lekar där även en DVD med assyriska danser ingår. Det finns idag ett behov att dokumentera och sprida assyrisk kultur och inte bara inom den assyriska folkgruppen utan framförallt för andra grupper som vi lever med. AKF gör sitt bästa utifrån sina resurser att fylla det behovet.

Den andra boken kommer att synliggöra den assyriska kvinnorörelsen och vad den har betytt för det assyriska föreningslivet i Sverige. Den kommer också att presentera tips och råd till lokalföreningarna och andra assyriska organisationer om hur man kan göra för att öka jämställdheten och för att få in fler kvinnor och ungdomar i verksamheten.

Kvinnoförbundet är, som ni hör, på frammarsch och du assyriska kvinna som känner att det som händer i förbundet låter intressant och vill vara med och påverka är välkommen att engagera dig antingen genom din lokalförening eller på förbundsnivå.

Hör av dig, vi behöver alla krafter som finns där ute!