Brinner du för frågor kring assyrier, föreningsliv och jämställdhetsarbete? Nu söker Assyriska Kvinnoförbundet en förbundssekreterare på halvtid. Tveka inte, ansökningstiden går ut 29 november.

Egenskaper som förmåga att stödja och entusiasmera lokalföreningar, erfarenhet av informationsarbete och projektledning är särskilt viktiga. Du som söker tjänsten har relevant högskoleutbildning.

Utöver yrkesmässig kompetens krävs personlig lämplighet och förmåga att arbeta tillsammans med medlemmar, styrelsen och nätverk innanför och utanför organisationen. Vi bedömer att det är en fördel om du har kunskap om frågor kring assyrier, föreningsliv och jämställdhetsarbete.

Befattningen kräver flexibilitet vad gäller arbetstider, du kommer att behöva arbeta kvällar och helger. Tjänsten tillträds i januari 2010 med förutsättning att AKF blir beviljade organisationsbidrag för år 2010, detta besked väntas i mitten av december.

I tjänsten ingår bl a att:

– ansvara för administration av AKF:s verksamhet, budget och projektansökningar
– vara kontaktperson för AKF i både interna och externa sammanhang samt hålla
– kontakt med samarbetspartners och finansiärer
– ansvara för att informera och kommunicera med AKF:s medlemmar och lokalföreningar
– vara redaktör för AKF:s hemsida
– upprätthålla fungerande rutiner och system för det löpande arbetet
– ta initiativ till nya projekt och verksamheter


Då arbetsuppgifterna är varierande är det en fördel med bred erfarenhet och kompetens. Ansökan mailas senast den 29 november till info@assyrianwomen.com.