När Ungdomsstyrelsen i år beslutade om hur stödet till olika kvinnoorganisationer skulle fördelas blev det ett historiskt beslut för Assyriska Kvinnoförbundet, AKF.

Beslutet innebar att det var första gången någonsin som AKF fick bidraget i sitt eget namn. Tidigare har förbundet gått under Assyriska Riksförbundet och fått stöd den vägen. Organisationsbidraget i eget namn är ett led i självständighetsprocessen. AKF fick 220 00 kr för kommande verksamhetsår.
 
Även Assyriska riksförbundet fick besked om sitt statliga stöd, som i år uppgick till knappa 540 000 kr.