På Alliansens valaffischer kan man läsa att; ”Sverige står starkt”, ”Ordning och reda i statens finanser” och sist men inte minst ”Fler behöver riktiga jobb”. Ray Younan anser att sanningen inte kunde ha varit längre från dessa påståenden och åtgärder för jobb under alliansens mandatperiod.

Att sedan avsiktligt exponera väljarna för en sådan osanning, bör vara straffbart som företagens utformning av vilseledande marknadsföring. Är inte det lite märkligt att det saknas lagar som skyddar väljarna mot politiska hypokriter? Man bör presentera följande fakta och statistiska rekord och låta det tala sitt tydliga språk istället för meningslösa uppfattningar:

– Alliansen lånar miljarder ”á la Grekland” för att få ihop budgeten och ”sänker skatter för arbetarna” när priser och avgifter ökar som jämvikt, det vill säga ± 0.

– Sålt ut statliga bolag med givna vinster som Vin & Sprit till de rika och behållit blödande bolag som SAS åt skattebetalarna.

– Avskaffade taxeringsvärdet på fastigheter som skapar skenande priser och överbelåning som gynnar i högsta grad mäklarna och banker. Samt avskaffandet av apotekmonopolet som har lett till högre priser och statliga pengar (skattemedel) som gick runt i systemet har nu börjat hamna i privata och utländska fickor.

– Över 120 bemannings- och rekryteringsföretag har gjort arbetsmarknaden osäker för tusentals människor, dessutom har det framkallat en etnisk segregerat arbetsmarknad med grova löneskillnader.

– Arbetslösheten är över 10 procent vilket är rekordstort och hamnar på 12 procent de närmaste åren på grund av passiva åtgärder och med en slutlig permanent arbetslöshet på minst 8 procent.

– Ungdomsarbetslösheten är cirka 30,9 procent och kommer att hamna på 32 procent de närmste åren. Invandrararbetslösheten var över 30 procent innan krisen (2006) och kommer att forstsätta att öka mest.

– Fler än 100 000 personer med invandrarbakgrund med akademisk utbildning är arbetslösa. Ytterligare 65 000 personer med invandrarbakgrund med eftergymnasial utbildning saknar idag koppling mellan sin utbildning och yrket d.v.s. under sin kvalifikationsnivå.

– Utanförskapet är rekordstort och ligger på cirka 1 150 000 personer.

– Utbetalning av ”ekonomiskt bistånd” d.v.s. socialbidrag på rekordsumman 11,1 miljarder 2009 vilket är 17 procent mer än året innan som kommer att fortsätta allt högre.

– Utförsäljning av rabatterade bostäder, allmännyttan (kommunala bostäder)i innerstan och miljonklipp vid vidare försäljning av tidiga hyresgäster, som följer därav till mer segregation.

– Skattesubventioner för hushållsnära tjänster d.v.s. ett omvänt bidrag till de välbärgade för att skapa ”jobbtillfällen” istället för skattehöjning.

– Uteblivna statliga investeringar i form av infrastruktursatsning, bostadsbyggande och restaurering av allmännyttan, på grund av stora kostnader som kräver skattehöjningar som hellre dumpas på nästa regering ifall olyckan skulle vara framme vid en rödgrön seger.

Alliansen är apatisk och väntar in ett trendbrott och som dessvärre lider brist på kunskap i svårigheter på vad man kallar för ”jobless growth” det vill säga en kommande jobblös tillväxt. Regeringen är utan tveksamhet en börda för Sverige och dess framtid.

Man behöver inte vara smart för att bära en slips och ha en åsikt.

Ray Younan