Assyriska riksförbundet genomför just nu en värvningskampanj på mindre orter som saknar en ansluten lokalförening. Syftet är att öka antalet direktmedlemmar i förbundet.

I dagarna genomförs en värvningskampanj av Assyriska riksförbundet. Kampanjen riktar sig mot personer på små orter där det inte finns en assyrisk förening ansluten till ARS.

Hundra hushåll i Motala, Enköping, Värnamo, Borås, Mjölby, Eslöv och Växjö får ett utskick med information om förbundet och uppmaning om att bli direktmedlemmar.

Enligt ARS stadgar kan personer som lever på en ort som saknar en ansluten förening bli direktmedlemmar i förbundet. Riksorganisationens ambition är att fånga upp fler svensk-assyriska hushåll på mindre orter och öka antalet direktmedlemmar.

Antalet direktmedlemmar i förbundet är lågt i dagsläget och förhoppningen är att värvningskampanjen ska öka medlemsskapet och få fler som stöttar ARS arbete.

Efter värvningskampanjen kommer en utvärdering att genomföras. Om metoden visar sig effektiv finns möjligheter att utforma fler värvningskampanjer på fler orter och till fler hushåll.

Assyriska riksförbundet har i dagsläget 22 anslutna medlemsföreningar och närmare tiotusen medlemmar.