Människorättsgruppen Amnesty International kräver i ett pressmeddelande att den irakiska regeringen måste göra mer för att skydda landets kristna befolkning under julhelgen. Samtidigt höjer också organisationen ett varningens tecken för vad som kan vara att vänta under den kristna högtiden.

– Väpnande gruppers attacker mot kristna och deras kyrkor har ökat de senaste veckorna och har i vissa fall varit rena krigsförbrytelser. Vi befarar att militanta grupper kommer att försöka utföra allvarliga attacker mot kristna under julhelgen för att få så mycket publicitet som möjligt och för att genera den irakiska regeringen, säger Malcolm Smart, chef för Amnestys Mellanösternavdelning, i pressmeddelandet.

Amnesty International uppger att det från mitten av 2004 fram till slutet av 2009 skedde 63 attacker mot kyrkor i Irak och nämner särskilt bombattentaten mot kyrkor i Mosul den 15 och 23 december i fjol och terrorattentatet mot Jungfru Marias befrielsekyrka i Bagdad den 31 oktober i år. Amnesty menar också att de åtgärder som den irakiska regeringen vidtagar i dagsläget visar på den skyddsbrist som råder i landet.

– Att regeringen bygger murar kring kyrkor är ett tecken på att man inte klarar av att garantera säkerheten för den kristna befolkningen, säger Malcolm Smart.

Uppemot hälften av Iraks kristna befolkning beräknas ha lämnat landet sedan de amerikanskledda trupperna invaderade landet 2003. I siffror är det uppemot 500 000 personer, varav många assyrier, som flytt sina hem.