Amnesty International anser sedan 26 september Gebrail Moshe som samvetsfånge. Den internationella MR-organisationen har utlyst ett så kallat ”call” för hans frigivande.

Under rubriken ”Urgent Action – Activist Facing Unfair Trial” har Amnesty International sjösatt en kampanj för att få ordföranden för Assyriska Demokratiska Organisationen (ADO) fri från syriskt fängelse. 

”Amnesty International tror att Gebrail Moushe Kourie hålls fången enbart för att han på ett fredligt sätt utövat sin rätt att uttrycka sig och att hålla möten och vi anser honom därför vara en samvetsfånge”, skriver Amnesty i dokumentet daterat den 26 september i år.

Enligt Amnesty har den syriska regimen förflyttat Gebrails ärende till åklagaren för anti-terrorism sedan augusti i år, vilket anses extra allvarligt. Moshe har suttit fängslad sedan den 19 december 2013 och anhöriga har fått besöka honom endast en gång.

Enligt information till Hujådå har den assyriska aktivisten Zekie Cansu som är medlem i Amnesty varit pådrivande i att få Moshe utsedd till samvetsfånge.

Enligt Amnestys sätt att arbeta kommer nu ett ”call” att gå ut till alla organisationens medlemmar där de uppmanas att skicka brev till Syriens president, Syriens representant i FN och Syriens justitieminister.