I ett uttalande går sex assyriska riksförbund till hård kritik mot det kurdiska partiet PYD i Syrien som gjort sig skyldigt till en rad övergrepp mot minoriteter.

I ett gemensamt uttalande riktar nu sex assyriska riksförbund hård kritik mot det kurdiska partiet PYD för dess påtryckningar och övergrepp mot assyrier och andra grupper i syriska Assyrien.

Uttalandet är på engelska och är undertecknat av Assyrian American National Federation, Assyrian Australian National Federation, Assyriska riksförbundet i Tyskland, Assyriska riksförbundet i Sverige, Assyriska riksförbundet i Belgien samt Assyriska riksförbundet i Storbritannien.

I sin gemensamma skrivelse påpekar de assyriska riksförbunden systematiska övergrepp mot grupper och organisationer som inte godkänner PYD:s självutnämnda styre som påtvingats befolkningen med tvång. Kommunikéen tar upp hot om illegal konfiskering av egendom, tvångsrekrytering av civila till kurdiska miliser, hot, påtryckningar och riktade mord. Särskilt hård kritik riktas mot det kurdiska partiets ”söndra och härska”-politik:

”Vi fördömmer PYD:s fortsatta försök att söndra och härska bland assyrierna i Syrien. Genom att finansiera och gynna vissa individer och grupper som Syriac Union Party (SUP) och dess milis MFS (tillhör Dawronoye-gruppen. red. anm), försöker PYD ge intrycket till omvärlden att det har skapat goda relationer till alla assyrier i området det kontrollerar.”

Uttalandet har kommunicerats med EU-institutioner, media, FN-organ och internationella människorättsorganisationer samt regeringar med intressen i Syrien-konflikten.

Läs meddelandet i sin helhet i PDF-filen nedan.

 

Statement_on_PYD