Pappersformatet av tidningen Hujådå har sedan starten givits ut på flera olika språk, men från och med i år försvinner arabiskan och turkiskan från tidningen. Beslutet har varit svårt men riskförbundets styrelse är övertygade om att detta är ett steg i rätt riktning.

I samband med Cypernkonflikten 1974 ökade förtrycket och förföljelsen på assyrierna i Turkiet. Av rädsla för att ännu en gång uppleva en massaker såsom år 1915 såg assyrierna som enda utväg att fly till Europa och övriga världen.

Under 1970-talet strömmade assyrierna till Sverige och efter en kort tids vistelse där började de organisera sig och bilda föreningar runtom i landet. Assyriska Riksförbundet i Sverige, ARS, bildades 1977 och sedan dess är ARS huvudorganet som representerar assyrierna i Sverige på riksplan. Utöver kulturella aktiviteter kämpar ARS för att Sverige och FN ska föra assyriernas fråga till rampljuset, och verkar för att folkmordet på assyrierna skall bli erkänt på internationell nivå.

1978 beslöt ARS att återuppta utgivningen av Naum Faiqs tidskrift, Hujådå.  Hujådå är assyriska riksförbundets språkrör och är en månatlig-, kulturell-, nyhets- och informationstidning och kommer ut 11 gånger per år. Hujådå har hittills givits ut på fem olika språk, nämligen assyriska, svenska, arabiska, turkiska och engelska. Vårt mål med Hujådå är att integrera våra läsare genom att informera och upplysa dem om det svenska samhället och dessutom informera svenska och andra läsare om det assyriska folket i världen. Tidskriftens mål är att vara en bro mellan svenskar och assyrier. Tidskriften har också som mål att vara en kanal för sina unga läsare i identitetssökandet.

Att Hujådå har haft en avgörande roll för det assyriska folket kan ingen förneka. Hujådå har blivit en del av vår identitet. Den har varit en plattform för den assyriska rörelsen där man diskuterat olika frågor som berör både oss assyrier och det samhälle vi lever i. Den har också varit den gemensamma länken mellan assyrier som finns i Mellanöstern och de assyrier som finns i diasporan.

Förbundsstyrelsen har länge diskuterat om hur vi, som organisation, ska klara oss ur den ekonomiska kris som vi befinner oss i, hur vi ska förbereda oss inför framtiden och få ekonomin på fötter igen och samtidigt modernisera våra media för att tillfredställa våra läsare. Teknologin i världen utvecklas och vi måste följa med. Vi från förbundsstyrelsen har ställt oss denna fråga; Ska vi lägga ner pappersversionen av Hujådå och satsa på en webbtidning, eller varför inte en tidning i pappersformat och en på webben samtidigt?

Att ha Hujådå i pappersformat i dess nuvarande form är oerhört resurskrävande. Vi vet också att Hujådå i pappersform fyller funktioner som en webbtidning aldrig kommer att kunna göra, men den ekonomiska verkligheten tvingar oss att välja bort delar av dessa. Vi erkänner att det har varit ett svårt beslut som vi i förbundsstyrelsen inte ville vara ensamma om och därför har vi involverat alla våra medlemmar och våra läsare om tidskriftens fortsatta öde och kommit fram till nedanstående beslut.

Från och med januari 2007 kommer pappersformatet att endast ges ut på svenska och assyriska medan det på hemsidan skall finnas tillgång till tidskriften på flera språk. Till att börja med har förbundsstyrelsen lanserat den svenska delen på webben, men målet är att lansera hela tidningen med alla de fem språken som talas av det assyriska folket, och med tiden ha en webbtidning med färska nyheter som följer händelseutvecklingen och når till alla över hela jordklotet.

Om vi ska satsa på både pappersformat och på hemsida krävs en miljonsatsning. Det är mycket dyrare att producera en konkurrenskraftig papperstidning än att driva en hemsida på nätet. Det finns självklart både fördelar och nackdelar med båda lösningarna, men med den ekonomi som förbundet förfogar över idag är det svårt att ge ut en avancerad papperstidning som vi alla önskar.

I snart 30 år har Hujådå bistått sina läsare med information och alltid fungerat som opinionsbildare bland det assyriska folket. Orsakerna till att vi lägger ner de turkiska och arabiska delarna i Hujådå från januari 2007 är många. De turkiska och arabiska artiklarna som vi publicerar i Hujådå är för gamla och redan publicerade på diverse webbsidor. En annan orsak är de ekonomiska svårigheterna som tidskriften brottas med sedan många år tillbaka. Även distributionskostnaderna för utlandsprenumeranterna har varit höga.

Med detta menar vi att ARS många gånger har betalat ur egen ficka för att våra utlandsprenumeranter skulle få sin tidning. Vi kan helt enkelt inte fortsätta så. Men den största orsaken är det allt mindre ekonomiska biståndet som Assyriska Riksförbundet i Sverige får från Integrationsverket och Statens Kulturråd. Det är uppenbart att de intäkter som ARS får in för Hujådå inte ens täcker portokostnaderna. Till våra utlandsprenumeranter vill vi säga: Om ni framöver vill fortsätta att prenumerera på Hujådå bör ni skriftligen meddela oss detta, i annat fall kommer vi att stoppa era prenumerationer.

Sist, men inte minst, vill vi från förbundet och Hujådås sida tacka alla våra prenumeranter för den gångna tiden ni har varit aktiva Hujådåläsare och önska er alla en god fortsättning på det nya året.