Assyriska Riksförbundets nya ordförande, Rachel Hadodo, är den förste ordförande som fötts i vårt nya hemland, Sverige. I sin första ledare tackar hon för förtroendet och reflekterar över den närmaste framtiden.

Jag vill, tillsammans med min nya styrelse, börja denna ledare med att säga tack – tack till alla de medlemmar som har givit oss sitt fulla stöd och förtroende för att leda Assyriska Riksförbundet i Sverige under de två kommande åren. Den 25 mars, under ARS 19:e rikskongress blev jag vald till ny ordförande för riksförbundet och blev därmed den 13:e ordföranden i raden sedan 1977 då ARS bildades.

Vem är då, jag, i raden av ordföranden? Mitt namn är Rachel Hadodo och jag har precis flyttat tillbaka till min födelseort, Södertälje, där jag kom till världen för 30 år sedan. Efter en bildningsresa som tog mig genom universitetsstäderna Umeå, Lund och Göteborg är jag nu utrustad med en socionomexamen och en internationell magister i socialt arbete.

Under hela min uppväxttid har den Assyriska föreningen utgjort en grundpelare i min vardag. Både hemma och i föreningen fick jag lära mig om min assyriska identitet och den kultur som det assyriska folket har. I föreningen deltog jag i många aktiviteter som till exempel veckoslutskurser, läger, dansgrupper, musikgrupper och familjefester, men jag satt aldrig med i någon styrelse och hade ingen beslutsfattande position. Det var långt senare, efter mina studier i Lund som jag kom att bli styrelseledamot i Assyriska Riksförbundet i Sverige, ARS, år 2003. Det var då jag fick en gedigen och lärorik inblick i hur den assyriska rörelsen fungerar och hur den är organiserad.

I riksförbundets organisation finns det en hel del kapacitet och positiva aspekter. Ett utav dessa potentiella faktorer är det stora samarbetsnätverk som pågått i flera år. ARS är politiskt och religiöst obundet och kommer så att förbli under denna mandatperiod, men ARS har friheten att samarbeta med vilka organisationer eller myndigheter som helst så länge det inte strider mot dess stadgar eller verksamhetsmål. För ARS fortsatta existens är ett sådant samarbete en nödvändighet som förbundsstyrelsen kommer att sätta stort fokus på. Vi måste utveckla och utöka en positiv atmosfär för fortsatt gott samarbete med olika parter på nationell såväl som internationell nivå.

Men riksförbundet har också en del betydande brister och är i behov av omstrukturering och förändring, detta i syfte att skapa tydlighet och kommunikation mellan förbundet, föreningarna och medlemmarna. En central punkt i ARS planering under de kommande två åren kommer att vara att stärka medlemsföreningarna och göra dem till aktiva och levande mötesplatser både först och främst för assyrier och men även för icke-assyrier. Fokus kommer att läggas på föreningarnas redan existerande resurser och att skapa verktyg en mer tidsenlig utveckling. Så kan vi skapa oss en starkare plattform i det svenska samhället. Så kära medlemmar var redo på att möta oss från förbundsstyrelsen i era föreningar och vi är intresserade av just era åsikter.

Assyriska Riksförbundet i Sverige har ett enormt och krävande arbete framför sig under de två närmaste åren. Med en relativt ung och ny styrelse i spetsen är förväntningarna desto högre. För att dessa förväntningar ska uppfyllas bör vi gemensamt se till att stötta varandra och fullfölja de verksamhetsmål som är uppsatta. Utöver de punkter som nämnts ovan, finns många andra viktiga verksamheter som vi kommer att ägna oss åt och som vi alla tillsammans bör följa upp. Det assyriska folket och den assyriska rörelsen har många blickar riktade mot sig både från nationellt och internationellt håll och vi befinner oss i ett väldigt viktigt skede.

Det förväntas av oss att ha en åsikt och ta ställning i stora frågor som till exempel Iraks svåra situation nu och det assyriska folkets överlevnad där, Turkiets inträde till EU, samt att uppmärksamma och få tillstånd ett erkännande av folkmordet Seyfo. Det assyriska folket, med dess kyrkor och organisationer, har en oerhörd viktig och central roll och bör göra sin röst hörd i dessa frågor, och även i andra samhällsfrågor. Jag ser därmed fram emot att få arbeta med den nya styrelsen för det assyriska folket och fortsätta att utveckla det arbete och den grund som mina företrädare lade för trettio år sedan.

Avslutningsvis vill jag rikta uppmärksamhet till min föregångare i förbundet nämligen malfono Simon Barmano och tacka honom för sitt oerhörda genuina engagemang för det assyriska folket. Trots att han vid ett antal tillfällen stött på motgångar och uppförsbackar har han, med en stark tro på den assyriska rörelsen, lett riksförbundet det fem senaste åren. Ett stort tack till Simon Barmano och till alla de personer som bistått ARS med stöd under alla de trettio åren. Tawdi sagi!