Nu har vi redan tagit klivet in i det nya året, ett nytt år av förhoppningar och framsteg för alla människor, inkluderat det assyriska folket. Men innan vi börjar blicka framåt och visualisera oss det nya året är det i sin tur att göra en kort tillbakablick och tacka för det som varit.

Under året som gått har händelserna och verksamheterna som avlöst varandra varit varierande. År 2007 kan sammanfattas som de mänskliga rättigheternas år. Mänskliga rättigheter är en ständig aktuell fråga men den fick en större innebörd i samband med att Assyriska Riksförbundet i Sverige – ARS – deltog, tillsammans med Nawlo-gruppen i Mänskliga Rättigheter mässan i Älvsjö, där de assyriska flyktingarnas situation uppmärksammades. Men långt innan mässan, tidigt under året, anordnade ARS en konferens i riksdagen om folkmordet Seyfo samtidigt som mänskliga rättigheter för minoriteter i Turkiet belystes. Seyfo-frågan har under hela 2007 varit ständig aktuell och diskussionerna har gått livliga till dels på lokal plan främst i Södertälje men även i riksdagen. Det är en fråga som ARS kommer att föra vidare även under detta år och som Ove Bring, professor i folkrätt, har sagt; ”Nu är det dags att politikerna tar sitt ansvar och lyfter upp folkmordet.”

När en assyrisk munk Daniel Savci kidnappades i Turabdin uppstod en kraft och en styrka hos folket som inte gjort sig påmind på länge. De nationella och internationell massreaktionerna gentemot Turkiet och fördömandet av kidnappningen var enorma och visade att vi är ett folk att räkna med. Reaktionerna påverkade utgången och munken blev frisläppt tre dagar senare.

Det assyriska folkets situation i Irak har om möjligt än mer blivit osäker och oviss. Vårt folks existens i landet är i stor fara. Den mördade prästen och hans diakoner är enbart ett fåtal som fått ge sina liv i fädernas land. Därmed har diskussionerna och kraven på ett självständigt Ninve än mer ökat genom att lyftas upp på internationella arenor. Utvecklingen bevakas och uppmärksammas flitigt av ARS och vår förhoppning i det första skedet är att lugnet skall lägga sig för folkets trygghet och framtid. Vår förhoppning är det nya året.

Verksamheterna bleknar dock bort vid minnet av det oförklarliga och brutala sätt som Dr. Fuat Deniz rycktes bort från sin familj, sina anhöriga och sitt folk. Han var tidigare styrelseledamot i Assyriska ungdomsförbundet och har vid flera tillfällen skrivit för i Hujådå. Som aktiv i den assyriska rörelsen beskrev han hur det var att leva i två kulturer och uppmärksammade folkets situation genom sina texter och delaktighet i olika konferenser. Vidare var Fuat väl omtyckt och beundrad som forskare såväl som samhällsdebattör i den akademiska världen. Det är inte enbart assyrierna som sörjer honom utan ett helt samhälle. Han var universell, anpassade sig och befann sig i olika sammanhang men han glömde aldrig sitt ursprung, det var alltid närvarande.

Hans röst har tystats ner och hans ljus har slocknat men hans budskap ska föras vidare genom andras röster. Den väg han har lyst upp med sin kunskap kommer att för evigt vara upplyst för andra att följa. Dessvärre har hans forskning och verk stundtals kommit i skymundan med anledning av spekulationerna kring dådet. Det är väldigt viktigt att polisen tillsätter alla resurser för att få den skyldige gripen så att oron hos alla kan lägga sig.
Sorgen var och är stor hos många av oss och det visades tydligt genom, bland annat, manifestationerna som hölls för att hedra Fuat Deniz och protestera mot våldet. Det enorma stöd och engagemang som omgav manifestationerna, som hölls i åtta städer samtidigt, visade på den enorma vilja och kraft som vårt folk har. Utan er där ute hade de inte kunnat genomföras.

Manifestationerna sammanfattade året en aning. Det stod tydligt att genom vilja, tro och aktiv handling kan vi åstadkomma stora ting, vilket vi har visat. Det är svårt att gå vidare och blicka framåt efter det som har hänt och våra tankar går till hans familj och anhöriga men Fuat kommer att vara med oss genom sina verk och med den vetskapen välkomnar vi det nya året.

Det är med nya krafttag och en stark framtidstro som vi tar steget in i det nya året för det som föregående år påvisade är att vårt folk kan enas och engageras när det gäller. Fokus för ARS kommer att vara på några få men stora verksamheter som till exempel att få klart och introducera ett centralt medlemsregister för föreningarna, ett nytt webbverktyg för hemsidan, en webbshop och sist, men inte minst, tillgängliggöra ARS trettioåriga arkiv på nätet. Allt detta för att öka informationsflödet och förbättra kommunikationen mellan förbundet och föreningarna. Därmed blickar vi fram mot ett nytt spännande år, fullt av aktiviteter som förenar och stärker det assyriska folket. Med fokus i blicken, huvudet högt och fanan i topp ses vi därute i verksamheterna. Tawdi.