Under måndag kväll blev den kände regimkritikern och demokratiförespråkaren Riad Seif arresterad i sitt hem i Damaskus, Syrien. Arresteringen av Seif är den senaste i raden av elva gripanden som de syriska myndigheterna utfärdat sedan december 2007. Samtliga elva arresterade är på ett eller annat sätt knutna till den oppositionella och reformistiska rörelsen bakom den så kallade Damaskusdeklarationen. Arresteringen av Seif, som ses som en av de mest prominenta oppositionella krafterna i Syrien, släcker hoppet om en demokratisk framtid i Syrien.

Arresteringarna i Syrien inleddes strax efter det att 163 medlemmar tillhörande Damaskusdeklarationen samlades i december för att bilda ett nationellt oppositionellt råd, skriver engelska BBC. Som värd för mötet stod just Riad Seif som byggt om sitt hem just för att kunna hålla sådana stora möten.

Under Damaskusdeklarationen finns alla möjliga olika ideologiska företrädare, från islamister och före detta Baathister till socialister, kommunister, nationalister och liberala. Men alla samlas de kring ett upprop om demokratiska reformer i Syrien, speciellt för ett avskaffande av paragraf åtta i den syriska konstitutionen som entydigt säger att ”det Arab-socialistiska Baath-partiet leder staten och samhället.”. Även det assyriska partiet Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO, med ursprung i Qamishli finns representerade i Damaskusdeklarationen genom partiets ordförande Bachir Saadi.

Trots Riad Seif aktiva roll som ledare för sekretariatet för Damaskusdeklarationen kom ändå arresteringen som en chock. Seif, som ursprungligen är miljonär inom textilindustrin, har bland annat varit folkvald parlamentariker. Dessutom har han också hunnit sitta av fem långa år i syriskt fängelse för sitt demokratiarbete. Men Seif lider också på prostatacancer, och då den syriska regimen förbjudit honom att resa till Tyskland för medicinsk vård, har många gjort bedömningen att regimen fruktar att han skulle mista livet i ett syriskt fängelse och vilka konsekvenserna skulle bli. Därför ses arresteringen av Seif som en ovanligt tuff åtgärd, något som satt skräck i många andra oppositionella krafter i landet.

Till Ekots Cecilia Uddén skriver exempelvis en oppositionell medlem av Damaskusdeklarationen med fruktan för sitt liv: ”Jag känner mig mer hotad och hjälplös än någonsin tidigare. Tror du att du kan hjälpa mig härifrån?”. Med en av ledarna bakom Damaskusdeklarationen bakom lås och bom, och med resterande oppositionella som gömmer sig i fruktan för repressalier, ser demokratiseringsprocessen i Syrien ut att ha fått ett abrupt slut. Vad som händer med Seif och de övriga arresterade oppositionella medlemmarna är svårt att veta. Människorättsgrupper så som Human Rights Watch och Amnesty International hävdar att Syrien håller hundratals politiska fångar, många av dem utan någon rättslig prövning, fängslade. Att Seif nu hamnar bland dessa är ingen omöjlighet.