Den assyriska sektionen inom det irakiska författarförbundet har utnämnt fem personer till priset för årets författare 2007. Författarna tog emot priserna under förbundets fjärde konferens som ägde rum 19-21 september 2007 i Irak.

I en speciell ceremoni under konferensen fick författarna Michael Mammoo (Sverige), Basil Aqola (Libanon), Hanna Rofo (Irak), Josef Asmar (Syrien) och Daniel Benjamen (USA) ta emot priset för årets författare.

Motiveringen för att hedra de valda författarna var deras fortgående produktion av litterära verk under många år genom olika artiklar och böcker.

Under konferensens tre dagar deltog tiotals författare, forskare och akademiker som föreläste inom olika litterära och språkliga ämnen.