Det franska produktionsbolagt Point du Jour slår ifrån sig kritiken angående beskrivningen av assyrier som ”kristna kurder” i programmet Klädkod.
– Jag har inte gjort fel, säger dokumentärfilmaren Fulvia Alberti.

Efter kritik riktad mot företaget Point du Jour har dokumentärfilmaren Fluvia Alberti och Vladimir Donn, producent för dokumentärserien Tous les Habits du monde (Svenska: Klädkod) svarat på anklagalserna från assyriska grupper. 

– Den franska texten använder ordet ”kurd” för att designera invånarna i norra Irak, oavsett om de är muslimer, jezidier eller kristna, skriver producenten Vladimir Donn i ett svar på facebook och menar alltså att detta är korrekt gjort. 

Fulvia Alberti har i sin tur svarat per mejl till assyrier som kontaktat henne.

– Ingenstans i dokumentären har vi sagt att de kristna är kurder, skriver hon och motsäger alltså producenten Vladimir Donn. Vem som har rätt och vem som har fel är svårt att avgöra då Hujådå inte har tillgång till den franska versionen av dokumentären.