Debattören Kurdo Baksi får svar på tal i Expressen efter sitt försök att vilseleda opinionen om kurdiskt agerande mot assyrierna. Fredrik Malms påstående om god behandling av minoriteter inom KRG avslöjas som önsketänkande av riksförbundet i Svenska Dagbladet.

Miljöpartisten och debattören Kurdo Baksi har kommit ut till försvar för en av Mellanösterns värsta regimer. I sitt inlägg i Expressen 25 juli vill han få läsaren att tro att KRG är ett paradis för assyrier samtidigt som han misstänkliggör Assyriska Riksförbundets rapport om striderna i Al Hamdaniya. Riksförbundets rapport ”50 Tusen Assyrier” visar spelet bakom vad som hände 25-26 juni i år när den största staden på Nineveslätten blev tömd på sin befolkning. I sitt svar i Expressen pekar Assyriska Riksförbundet på att KRG utnyttjar nuvarande situationen för att i praktiken ockupera Nineveslätten. Man lyfter särskilt upp att den kurdiska ledningen hindrat alla försök att få till en legitim styrka på Nineveslätten i syfte att enkelt kunna ockupera området.  

Folkpartisten Fredrik Malm argumenterade i Svenska Dagbladet  för en styckning av Irak och skrev bland annat ”Kurdiska ledare har gjort mycket för att skydda minoriteter”. Assyriska Riksförbundet skriver i sitt svar att kurdiska ledare tvärtom gjort mycket för att försvaga och förtrycka minoriteterna. 

Både Kurdo Baksi och Fredrik Malm låtsas om den kurdiska ockupationen av Nineveslätten och den avskyvärda behandlingen som minoriteterna möter från kurdiskt håll. Varför två svenska politiker som uttalat står för mänskliga rättigheter försvarar och skönmålar en regim som är en notorisk människorättsförbrytare förblir osagt.