Assyriska riksförbundet har i ett brev till olika parter i Turkiet fördömt European Syriac Unions förfalskning av riksförbundets underskrift.

Som Hujådå tidigare meddelat har European Syriac Union (ESU) ertappats med att förfalska Assyriska riksförbundets underskrift i ett brev som ESU skickade till olika aktörer i Turkiet. Händelsen utspelade sig i samband med mötet mellan assyriska representanter och den turkiska konstitutionskommittéen. 

I ett försök att vilseleda assyriska organisationer och övertyga dem om att låta sig företrädas av ESU skickade organisationen ut ett brev på turkiska där man skrev ” Asur Federasyonu – Isvec” (Assyriska riksförbundet i Sverige) som en av signaturerna. Detta gjordes trots att Assyriska riksförbundet aldrig konsulterats av ESU angående brevet. 

– Det här är inte ett oskyldigt misstag utan ren förfalskning och ett avskyvärt försök till vilseledning. Vi har idag som förbund inget förtroende för ESU och vi kommer att agera på olika sätt, meddelar Assyriska riksförbundets ordförande Afram Yakoub. 

Riksförbundet har nu i en första åtgärd skickat ett brev till turkiska konstitutionskommittén där man avslöjar och tar avstånd från ESU:s agerande. ARS har även sänt ett liknande brev till de assyriska organisationer i Turkiet som ESU försökte vilseleda. Även ESU har fått ta emot brevet.