Släktingar till assyrier som i det osmanska riket hade livförsäkring i ett amerikanskt försäkringsbolag har nu möjlighet att begära att få ut pengar.

Försäkringsbolaget New York Life Insurance Company, som är det största ömsesidiga livförsäkringsbolaget i USA, började sälja livförsäkringar i det osmanska riket år 1882. På grund av världskriget upphörde detta år 1914. Under denna tid tecknade många assyrier livförsäkring i detta bolag och en hel del pengar betalades också ut. Men för många assyriers del kom det aldrig till någon utbetalning av den enkla orsaken att de och en stor del av deras anhöriga dödades i folkmordet. De släktingar som eventuellt överlevde kände inte till försäkringen eller visste inte vad man skulle göra för att göra anspråk på utbetalning av försäkringspengar.

Av den anledningen har New York Life nu upprättat vad man kallar Assyrian Life Insurance Policy Program. Personer som är avkomma till assyrier som hade livförsäkring i New York Life och där inga försäkringspengar betalats ut har nu möjlighet att göra anspråk på pengar.

För den som kan tänkas komma ifråga gäller det att göra följande. Först ska man kontrollera listan på personer som hade en dylik försäkran. Det handlar om 64 assyrier som levde i Diyarbakir, Istanbul, Aleppo och andra städer. Om någon av dessa utgör ens förfader ska man fylla i en blankett, skicka in den och samtidigt presentera bevis för att man härstammar från denna person. Deadline för att framföra anspråk är 1 maj 2016.

Susan Mancuso, biträdande direktör på Garden City Group, den advokatbyrå som sköter detta ärende, bekräftar att det endast handlar om denna begränsade skara.

– Det är korrekt. Dessa 64 individer är de enda assyrier med försäkring i New York Life som vi har kunnat identifiera och det är efterkommande till dessa som kan söka utbetalning.

Blanketten samt vidare information om detta finns på denna hemsida.