Förra veckan förklarade flera ledande folkmordsforskare i en vädjan till den amerikanska kongressen att Islamiska Staten utför ett folkmord.

International Association of Genocide Scholars (IAGS) är inte den enda, men den största internationella föreningen för folkmordsforskare. Den grundades är 1994, ger ut tidskriften Genocide Studies and Prevention och ordnar en vetenskaplig kongress vartannat år. Senast hölls den denna sommar i Jerevan. Nästa kongress om två år kommer att hållas i Kambodja.

Nu har en lång rad framstående medlemmar av IAGS vänt sig till den amerikanska kongressen med en vädjan om att betrakta Islamiska Statens framfart som folkmord. Bland undertecknarna finns IAGS:s ordförande Professor Andrew Woolford samt många andra namnkunniga forskare, däribland Professor Hannibal Travis. I uttalandet deklarerar dessa att det som Islamiska Staten nu gör fyller kriterierna för folkmord enligt FN:s folkmordskonvention. Forskarna skriver bland annat följande:

Islamiska Staten utför folkmord på religiösa grupper som inte anpassar sig till Islamiska Statens totalitära definition av ”sann islam”. Islamiska Statens massmord på kaldeiska, assyriska, melkitiska och koptiska kristna, yazidier, shiamuslimer, sunnitiska kurder och andra religiösa grupper uppfyller till och med de strängaste kriterierna för folkmord.

Forskarna räknar upp en lång rad av övergrepp som Islamiska Staten har gjort sig skyldig till och som utgör brott mot mänskligheten: mord, våldtäkt och andra former av sexuellt våld, slaveri, tortyr, kidnappning etc. Av denna anledning, skriver forskarna, bör världssamfundet agera kraftfullt mot Islamiska Staten och se till att dess ledare ställs till svars för sina handlingar i den Internationella Brottsmålsdomstolen.

Svante Lundgren är medlem av IAGS. Han är nöjd över detta ställningstagande.

– Det är bra att världens ledande folkmordsforskare slår larm. Nu har politikerna ingen ursäkt längre för att inte handla med kraft. Det pågår ett folkmord och allt måste göras för att stoppa det. Däremot tycker jag att uttalandet lite väl mycket fokuserar på religiöst definierade grupper. Assyrierna drabbas inte bara som kristna, utan också på grund av sin etnicitet. Förstörelsen av det assyriska kulturarvet är ett uttryck för det.