Under november månad besöker Assyriska riksförbundet fyra av sina föreningar. Syftet är att ta upp frågan om jämställdhet i de assyriska hemmen. Som föreläsare kommer socialantropologen Marlen Eskander.

Nu drar Assyriska riksförbundet ut på turné med Jämställdhet som fokus. Kom och lyssna på socialantropologen Marlen Eskander föreläsa om jämställdhet hos det assyriska folket ur flera aspekter. Makt, kontroll, rättigheter och skyldigheter samt barnuppfostran, arbete och utbildning är några av de ämnen som kommer att belysas.

HÅLLTIDER15 november 17.00
Assyriska Turabdinföreningen
Huskvarnav. 19, Jönköping

16 november 15.00
Assyriska Föreningen
Diamantg 1, Göteborg

22 november, 15.00
Kulturföreningen
Bärareg. 2, Norrköping

23 november, 16.00
Assyriska Kulturföreningen
Hantverksv. 2, Södertälje / Café Ishtar.

Det bjuds på kaffe och tilltugg!  Vi ses i lokalföreningarna!