2008 har varit ett blomstrande år för Assyriska Kvinnoförbundet, AKF. När julfriden sänker sig över oss kan vi med ro konstatera att vi har producerat två böcker unika i sitt slag och lagt grunden för en webbaserad mötesplats för assyriska kvinnor. Nästa år sätts assyrier, assyriskt föreningsliv och assyrisk kultur på kartan.

Att assyriska kvinnor är hängivna det assyriska föreningslivet är ingen nyhet. Det erfar många lokalföreningar i sina verksamheter. Kvinnor och flickor är på intet sätt passiva, dock återfinns de inte på de beslutsfattande positionerna i lika hög utsträckning som män. En del anser att detta inte är ett problem. Vi andra, som tror på organisationsutveckling genom jämställdhet, har tagit fram handboken Jämställdhet här och nu. Boken beskriver jämställdhetsläget i det assyriska föreningslivet och ger metoder, tips och råd som kan användas i syfte att öka jämställdheten med mål att utveckla det assyriska föreningslivet.

Assyriska Kvinnoförbundet ser med oro på det faktum att medlemsantalet sjunker på många håll i assyriska föreningslivet. I Sverige står föreningslivet över lag inför utmaningar och konkurrens om medlemmarnas tid och engagemang. Vårt föreningsliv måste därför, efter 40 års fantastisk verksamhet, ta sig en funderare över vad vi gör och vad vi uppnår. Alla organisationer mår bra av nya inslag och förändring. Det är dessa som ger utveckling.

Den andra boken som producerats är Assyriska favoriter – sånger, lekar och danser. Den samlar 27 assyriska sånger, med texter och noter och instruktioner till 11 lekar samt 11 danser i en medföljande DVD med instruktioner på tre språk. AKF har känt ett stort behov av en sådan bok vid våra sommarläger, veckoslutskurser och andra sammankomster. Boken fyller även en viktig funktion då den för vidare assyrisk kultur till kommande generationer och ger vårt omgivande samhälle en god inblick i vår kultur.

AKF ser att utan nedtecknande av vår kultur riskerar den att gå förlorad. Vi har varit föregångare tidigare genom att redan 1992 ge ut en assyrisk matbok som än idag är en storsäljare och vi ämnar inte stanna här utan vill fortsätta med liknande projekt. Det är ju vi själva som vet bäst om assyrisk kultur. Således vilar ansvaret på våra egna institutioner att nedteckna vår kultur och förvalta vårt rika kulturarv. Ingen annan kommer göra det åt oss. Ingen annan kan heller göra det åt oss.

Hårt arbete med böckerna – håll i åtanke att bokproduktion inte är den lättaste av uppgifter – gav AKF-styrelsen och samtliga involverade en hel del att stå i under året. Att det är mödan värt slås vi av i stunder där t ex Södertäljes kommundirektör Ulla-Marie Hellenberg ber om att få ett exemplar av ”Jämställdhet här och nu” när den blivit klar och när föreningar ringer för att köpa ”Assyriska Favoriter” innan den ens har tryckts. När jul- och nyårshelgerna är över väntar lansering och distribution av bägge böckerna. År 2009 blir det året Assyriska Kvinnoförbundet sätter assyrier, assyriskt föreningsliv och assyrisk kultur på kartan.

Några har höjt ett menande ögonbryn inför arbetet med böckerna. Man kanske trodde att det inte skulle gå. Men bevisligen har det gått. När det gäller kompetens att göra böcker har AKF bevisat att det finns massor av den varan inom den assyriska folkgruppen. Båda böckerna har skrivits och formgivits av assyrier. DVD:n med danserna har också producerats av assyrier.

Assyriska Kvinnoförbundet vill tacka alla som har medverkat i produktionen av böckerna. Ett särskilt tack till Berolin Deniz, författare till Jämställdhet här och nu, Kima Isskandar projektledare för och Shamiram Demir redaktör till Assyriska favoriter – sånger, lekar och danser. 

AKF har också genomfört flera lobbyutbildningar med syfte att öka kunskapsnivån i kommunikations- och påverkansarbete i det assyriska föreningslivet. En av deltagarna var Afram Barryakoub som idag arbetar i Bryssel som lobbyist för assyrierna. Afram och flera av de andra deltagarna som är verksamma journalister, skribenter och debattörer har genom sina utvärderingar låtit oss veta att utbildningen har varit givande. Under utbildningstillfällena såg AKF – som valde att ge unga kursdeltagare förtur – att det finns potential för fler deltagare att arbeta med kommunikation och lobbying.  Vi hoppas få se även dem i aktion inom den assyriska rörelsen.  

Inom kort tar AKF ytterligare ett steg i sin organisationsutveckling i och med lanseringen av en egen hemsida. Den kommer att fungera som en mötesplats för assyriska kvinnor med möjlighet att utbyta kunskaper, erfarenheter och åsikter. Hemsidan är ett verktyg för att stärka den assyriska kvinnorörelsen i hela världen och skapa en plattform för diskussion och aktion.

Sommarens hemlandsresa till Tur Abdin och Syrien påminde oss om vikten av fora och mötesplatser för dialog. Det assyriska folket må vara utspritt över världens hörn, men det måste inte hindra oss från samarbete och att värdefulla erfarenheter från olika länder och regioner inte sprids. Hemlandsresans upphov till samarbete mellan AKF och assyriska kvinnoorganisationer i Kamishly är ett exempel på det.

Assyriska Kvinnoförbundet ser fram emot det kommande året och det fortsatta arbetet för utveckling av det assyriska föreningslivet. Genom breddning av verksamheten erbjuder den aktiviteter för fler medlemmar. Verksamhetsutvecklingen flyttar fram assyriska föreningslivets positioner ytterligare. Samtidigt är det kul såklart!

Väl mött nästa år.