För assyrierna i hemlandet har år 2015, liksom året innan, varit kämpigt. För Assyriska riksförbundet har året varit ett år av intensivt arbete på många fronter. Hujådå sammanfattar året som varit.

Efter att terrororganisationen Islamiska Staten sommaren 2014 erövrade Mosul och Nineveslätten har situationen för assyrierna i Irak varit ytterst svår. Redan långt innan dess hade Iraks assyrier varit offer för terrordåd och hot, vilket lett till att en majoritet av dem lämnat landet. Sommaren 2014 blev läget ännu värre. Nu, ett och ett halvt år senare, är fortfarande större delen av Nineveslätten under IS:s kontroll. Områdets assyrier lever flyktingtillvaro i Erbil, Nohadra och på andra ställen i Irak. Många vågar ännu hoppas på ett återvändande, medan andra har flytt vidare till andra länder.

Om 2014 var ett ödesår för Iraks assyrier har detta år varit det för assyrierna i Syrien. I slutet av februari attackerade Islamiska Staten de assyriska byarna vid Khabourfloden. Omkring 250 personer togs som gisslan och resten av befolkningen flydde. Trots att byarna idag är befriade är det ytterst få av invånarna som har återvänt. Av dem som togs som gisslan har 96 personer släppts i olika etapper. Omkring 150 är alltså fortfarande fångna hos IS. I oktober publicerades en video där tre män från den assyriska gisslan avrättades.

Under året som gått har de assyrier som ännu är kvar i Syrien och Irak försökt organisera miliser för att försvara sina byar. Tyvärr har arbetet med det gått trögt framför allt genom den kurdiska söndra-och-härska politiken. Vid sidan av oberoende miliser har kurderna skapat assyriska miliser som går deras ärenden.

Den kurdledda administrationen i norra Syrien har visat sina verkliga intentioner flera gånger. Samtidigt som man för omvärlden visar upp assyriska marionetter som lovprisar det kurdiska styret har man vidtagit åtgärder som gör områdets assyrier än mer utsatta. I oktober publicerade en lång rad lokala assyriska och armeniska organisationer ett uttalande där man skarpt kritiserade dessa åtgärder.

Rekordår för riksförbundet

Assyriska riksförbundet (ARS) har haft ett intensivt och framgångsrikt år. ARS har försökt lyfta fram assyriernas utsatta situation i samhällsdebatten och samtidigt tillvarata sina medlemmars intressen och erbjuda dem olika aktiviteter.

Under året har antalet tjänster på ARS ökat från en heltidstjänst till tre.

En viktig kanal för ARS att nå ut till medlemmar och andra intresserade är medlemstidningen Hujådå. Webbtidningen uppdateras så gott som dagligen och efter sex års paus började Hujådå igen utkomma på papper. Två nummer utgavs under året; i framtiden kommer det att vara fyra nummer per år.

ARS har ordnat många evenemang under 2015. I slutet av januari ordnades fackeltåg till minne av Seyfos offer samtidigt på sex olika orter (Stockholm, Göteborg, Jönköping, Norrköping, Linköping och Örebro). I början av februari firades Naum Faiq-dagen i Södertälje, i början av mars ordnades en manifestation i Stockholm med anledning av attacken på Khabur, i slutet av mars firades Akitu i Södertälje och den 24 april uppmärksammades folkmordet med en manifestation tillsammans med Armeniska riksförbundet och Pontiska föreningen på Sergels torg i Stockholm.

Efter attacken på Khabur startade ARS kampanjen ”En miljon på en vecka”, vars syfte var att samla in en miljon kronor till drabbade assyrier i Syrien och Irak. Insamlingen inbringade omkring en och en halv miljon kronor. I slutet av året beviljade Forum Syd, som är en av SIDA:s ramorganisationer, pengar till ARS för en förstudie om ett biståndsprojekt i Khabur.

Aldrig tidigare har ARS synts så mycket i media. Hundratals gånger har riksförbundet omnämnts i svensk media. Så gott som varje gång det hänt något avgörande för assyrierna i Irak eller Syrien har media rapporterat om det med kommentarer från ARS. Nästan varje vecka har någon utländsk journalist besökt riksförbundets kansli. Bland de medier som omnämnt ARS finns några av världens kändaste: BBC, CNN, Der Spiegel, New York Times m.fl.

Förutom att synas i media har ARS publicerat många egna opinionstexter i svensk media. Inte bara har dessa texter publicerats; de har också lett till debatt. I augusti svarade biståndsminister Isabella Lövin och utrikesminister Margot Wallström på en debattartikel av riksförbundet i Svenska Dagbladet. I november gjorde Lövin det på en debattartikel i tidskriften Omvärlden.

Representanter för riksförbundet har hållit många föreläsningar. Inte minst har Svante Lundgren flitigt föreläst om Seyfo och om andra ämnen i föreningar, bibliotek, syrisk-ortodoxa och svenskkyrkliga församlingar. Den av ARS producerade dokumentärfilmen om folkmordet har visats på flera orter i Sverige och också i Tyskland, Scheiwz, Belgien och Frankrike samt Libanon.

Försäljningen i ARS:s webbutik har slått alla tiders rekord. Det beror inte minst på att de böcker som Tigris Press utgett under året har sålt väldigt bra. Under året har ARS dessutom tagit initiativet till att etablera svensk-assyriska skolor på flera orter.

Det finns alltså många utmaningar att ta tag i under 2016. Hujådås redaktion önskar alla ett gott nytt år.