Assyriska riksförbundet är en av få etniska riksorganisationer som får ett något högre bidrag av Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor för år 2017.

Assyriska riksförbundet beviljas totalt 470 500 kronor av Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor (MUCF) för år 2017. Bidraget är cirka en procent högre än för år 2016.

Myndighetens bidragsfördelning styrs av regleringsbrev från regeringen och baseras på bland annat antal medlemmar, föreningar och genomförd verksamhet som riksorganisationer redovisar. Bidraget ges till ”etniska organisationer som arbetar med språk, kultur, identitet och delaktighet i samhället”, enligt MUCF:s hemsida.

Bidraget utgör en stor del av Assyriska riksförbundets budget som kompletteras av medlemsavgifter, försäljning och andra intäkter.

I fjol blev Turkiska riksförbundet återbetalningsskyldigt över en halv miljon kronor när MUCF upptäckte fusk med medlemsuppgifterna. En annan turkisk organisation, Svensk-Turkiska riksförbundet, blev även polisanmäld av samma myndighet bland annat för fusk med medlemsuppgifter.

Totalt fick 13 organisationer avslag på sina ansökningar för år 2017, bland dem Ung Vänster som är Vänsterpartiets ungdomsförbund, Sverigedemokratisk ungdom och Sveriges Unga Muslimer.