Hujådå publicerade sent igår kväll en artikel inför det stundande derbyt. Drygt två timmar senare bestämde redaktionen, i samråd med Assyriska, att texten skulle tas bort. Orsaken var att materialet, så nära derbyt, kunde uppfattas som för känsligt.

Syftet med texten var att upplysa yngre läsare om hur det omtalade derbyt från 1989 gick till och vad följderna blev. Hujådå ville ge en så objektiv bild som möjligt och hade, med tillstånd av Länstidningen i Södertälje, publicerat tre artiklar från den tiden. Men innehållet i LT:s artiklar var tydligen mer känsligt än vad redaktionen räknat med.

Därför valde också redaktionen, i samråd med Assyriska FF, att till slut ta bort artikeln och texterna från LT.