Hujådå inleder en unik artikelserie om ett ämne som diskuteras, rör och upprör dagligen. Varför finns personer mitt ibland oss som förnekar sin etniska identitet? Vad döljer sig bakom deras påståenden om historien och hur hänger allting ihop?
Artikelserien inleds här med en närmare titt på den syrianska världsbilden.

Grundläggande för många syrianers sätt att tolka historien är deras världsbild som domineras av religionen. Den typiska syrianen ser sin historia, nutid och framtid genom ett gammaltestamentligt filter. Att något speciellt har ägt rum i historien beror på att gud har velat det. På samma sätt tolkas nutida händelser och föreställningar om framtiden med hjälp av en medeltida form av tro.

Detta är inte på något sätt unikt för syrianer utan liknande former av detta religiöst präglade tänkande finns bland delar av många folkgrupper. Det unika i syrianernas fall är att den religiöst färgade världsbilden kommit att leda till ett avståndstagande från den etniska assyriska identiteten. Detaljerna i detta kommer att presenteras närmare i kommande artiklar i denna serie.

För att erkänna sin assyriska identitet krävs av en syrian ett helt nytt synsätt på historien. Ett synsätt där religionens ramar ersätts med det kritiska tänkandets ramlösa förutsättning. Mycket av det som anförs av syrianer kring historien är direkt taget ur gamla testamentet. I syriansk uppfattning är gamla testamentet en del av guds heliga bok och därmed är dess innehåll giltigt och sant. På samma sätt upphöjs helgon och kyrkofäder som levde under antiken och medeltiden till vetenskapsmän och deras texter förs fram som fullgoda bevis. Kritiskt tänkande, vetenskapligt granskande och historiska bevis som motsäger den syrianska världssynen avfärdas på olika sätt.

Den röda tråden i gamla testamentet är förhållandet mellan judarna och deras gud. Texterna skrevs av judar för judar och i huvudsak om judar. När olika folkgrupper övergick till kristendomen kom dessa judiska texter att införas som en integrerad del i deras religionssystem. Därmed kom texter ursprungligen avsedda för judar att bli en stor del av många icke judars religion och världssyn. Många av dessa grupper har sedan länge gjort sig av med gamla testamentets historiesyn och världsbild för att betrakta sin historia med hjälp av den oberoende historievetenskapen. Syrianer däremot är fast i den gammaltestamentliga världsbilden och förmår ännu inte att se på sin historia med kritiska och oberoende ögon.

Denna syrianska världsbild utgör på många sätt det fundament som den anti-assyriska hållningen vilar på hos många syrianer.

I nästa artikel tittar vi närmare på exakt vad i gamla testamentet som triggar igång den anti-assyriska hållningen hos de syrianska assyrierna.

Mattias Shemun