Vad är det som kan driva en kyrkans man att hata sin egen historia? I denna del får vi bland annat ta del av Sankt Afrems syn på Assyrien genom citat från hans dikter. Läs den fjärde delen av den unika artikelserien.

I de föregående tre artiklarna förklarades bakgrunden till den anti-assyriska hållningen bland bokstavstroende syrianer. I denna artikel ges några konkreta exempel på hur den av gamla testamentet inspirerade anti-assyriska hållningen har manifesterat sig hos kyrkofäderna.

Sankt Afrem assyriern (syriern), är ett intressant fall eftersom han levde under 300-talet, en tid då alla assyrier ännu inte hade övergått till kristendomen. Sankt Efraim är därför bland de första kyrkofäderna vars skrifter finns bevarade. Hans texter är också ett talande exempel på den av gamla testamentet inspirerade världssynen där assyrierna var onda. I sin diktsamling kallad Nisibinska hymner skriver han:

”Sheol is full of the men of Sodom, and the Assyrians, and the giants who were in the flood..” 

(Not: (Nisibine Hyms, LIII (8) CONCERNING SATAN AND DEATH) http://christianbookshelf.org/ephraim/hymns_and_homilies_of_ephraim_the_syrian/hymn_liii_come_let_us.htm(rad 8).)

Dikten i fråga handlar om satan och döden. Här skriver alltså den främsta och första kyrkoföreträdaren av alla att helvetet (Sheol är ett hebreiskt ord för helvete) är fullt av sodomiter – och assyrier (!). Sankt Afrem jämställer alltså assyrierna med sodomiterna och de syndiga människorna som gud dödade med syndafloden, enligt gamla testamentet. 

I en annan passage skriver helgonförklarade Afrem: 

And though, O my Lord, my crimes are many, are my offences so heavy, that Thou shouldst make over a chaste woman, mother of chaste daughters, to foul Assyria, mother of defiled daughters?” 

Här beskriver han alltså Assyrien som ”smutsig” (foul) och ”moder till horaktiga eller besudlade döttrar” (mother of defiled daughters).

(Nisibene Hymns VI -7) http://christianbookshelf.org/ephraim/hymns_and_homilies_of_ephraim_the_syrian/hymn_vi_i_will_run.htm

Vi kan konstatera att Afrems negativa bild av assyrierna är identisk med den som förmedlas i gamla testamentet. 

En annan framstående kyrkoman, även om han inte härrör från någon assyrisk kyrka, illustrerar också väl hur bilden av assyriern kom att fixeras som något ont i och med kristendomens intåg. Eusebius Pamphili som levde mellan 265-340 e. Kr var biskop i nuvarande Israel. Han brukar beskrivas som ”kyrkohistoriens fader”. Detta är vad han hade att säga om assyrierna: 

”On the overthrow of the Assyrian Empire, which was destroyed by thunderbolts from Heaven……”Truly, then, the poisonous race may be said to be extinct. Death himself is extinct, and the truth of the resurrection sealed. Again, the Assyrian race is gone.”

(His book: ”TO THE ASSEMBLY OF THE SAINTS.”) http://www.constantinethegreatcoins.com/Constantine/Saints.html (sök på sidan efter orden ”Assyrian” och extinct”.

Kyrkohistoriens fader ”visste” alltså att Assyriska imperiet förstörts av blixtar från himlen och han uttrycker nöjdhet över att den ”giftiga assyriska rasen” har dött ut. Han likställer assyrierna med döden och menar att sanningens återuppståndelse förseglades genom utplåningen av assyrier. 

Det tredje exemplet är ändå möjligtvis det tydligaste exemplet på gamla testamentets inflytande. Biskopen Hassan Bar Bahlul levde på 1100-talet i det som idag är Irak. Han författade ett lexikon som är mycket uppskattat än idag. I hans lexikon förklaras ordet assyrier som synonymt med ”fiende”. (http://dukhrana.com/lexicon/BarBahlul/index.php Du måste kunna läsa assyriska för att kunna söka fram ordet)

Afrem, Eusebius och Bahlul är tre tydliga exempel på den anti-assyriska hållningen hos kyrkofäderna. Att deras hållning är en direkt följd av beskrivningen av assyrierna i gamla testamentet framkommer klart och tydligt. I gamla testamentet beskrivs assyrierna bland annat som (guds) fiender och Nineve likställs med ”den stora horan”. Det hela konkluderas med att profeten Nahum förklarar att Nineve är besegrat och utraderat. Vi har här sett att Afrem likställer assyrierna med de mest syndfulla människorna och Assyrien som moder till horor. Eusebius följer i sin tur upp profeten Nahum gällande Assyriens utplåning och lägger till ”blixtar från himlen”. Bahlul förmedlar i sitt lexikon den sedan länge fastställda och kanoniserade bilden av assyriern som fiende – helt i linje med gamla testamentets beskrivning av assyriern som guds fiende.

Det är denna anti-assyriska tradition som förmedlats och fortsätter att förmedlas till bokstavstroende syrianer genom prästerskapet. 

Mattias Shemun

*Nästa del i serien publiceras inom några dagar.  


Redaktionen informerar: Har du mer att säga än vad som ryms i en kommentar så rekommenderar vi att du skickar in en insändare istället till redaktionen@hujada.com. Alla som skriver flera kommentarer i följd får alla sina kommentarer raderade.