Bland assyrier i Sverige råder sedan ett par år tillbaka en nybyggaranda där var och en vill skapa något eget. Afram Yakoub har nu startat en webbtidskrift som ska komma ut var tredje månad.

Den nystartade webbtidskriften Ashurion magazine är på svenska och fokuserar på assyrierna i Sverige. I det första numret är det mycket politik som sig bör i valtider. Utöver det så får fyra personer ge sina synpunkter på Assyriska FF, en artikelbok recenseras och det bjuds på ett par intervjuer. Sätt gärna av en halvtimme och ge den nya tidskriften en chans. 

Hujada.com önskar Ashurion magazine lycka till!