Politikern Delmon Haffo som uppmärksammats i media med anledning av att ha kallat en minister för hora har avgått från förtroendeuppdrag inom organisationer anslutna till Assyriska riksförbundet.

Delmon Haffo har haft uppdrag inom valberedningen för Assyriska Ungdomsförbundet och Assyriska FF.

Assyriska FF informerade den 18 november via ett pressmeddelande att Haffo avgår från valberedningen med anledning av händelsen. Assyriska Ungdomsförbundet vidtog samma åtgärder och meddelade att Haffo inte längre ingår i valberedningen.

LSU, paraplyorganisation för Sveriges Ungdomsorganisationer meddelade samma dag som händelsen briserade att Delmon Haffo entledigas från sin plats i LSU:s styrelse. Assyriska Ungdomsförbundet är medlem i LSU och Delmon Haffo valdes till LSU:s styrelse tidigare under året från Assyriska Ungdomsförbundet.