Web-baserade Assyria TV vill öka sin kapacitet och går ut med en kampanj till allmänheten för att utöka det finansiella stödet.

De assyriska organisationernas gemensamma TV-satsning har nu producerat och sänt program över webben i snart tre år. Nyheter, bevakning av kulturella arrangemang, sport och olika debattformat har kunnat följas i mobiler, datorskärmar och tv-rutor för de som har en så kallad smart-tv. Konceptet har tagits emot väl och antalet tittare ökar stadigt.

Verksamheten har hittills finansierats av medlemsavgifter som betalats av de assyriska föreningarna och organisationerna. Nu går Assyriska Media Institutet, föreningen som driver Assyria TV ut i en kampanj riktad mot allmänheten under rubriken ”Stöd oss”. Målet är att stärka finanserna och ge verksamheten ytterligare ett ben att stå på genom donationer från privatpersoner. För detta ändamål har ett enkelt system satts upp på Assyria TV:s hemsida så att givaren enkelt kan donera genom sitt kreditkort. Det är samma system som när man handlar online. Givaren kan välja att donera en summa som dras automatiskt per månad eller ett engångsbelopp. 

De ökade intäkterna som detta system förväntas resultera i kommer att hjälpa kanalen att utvecklas och ta nya steg. Kanalen behöver bland annat satsningar på teknisk utrustning och fler anställda.