Biståndsorganisationen Assyrian Aid Society i Irak är ett steg närmare rådgivande status i FN:s ekonomiska och sociala råd, ECOSOC.

Under sitt möte nyligen beslutade FN kommittén för Non Governmental Organizations att Assyrian Aid Society i Irak blir en av 25 organisationer av över 300 sökande till att erhålla en rekommendation till specialstatus som rådgivande organisation till det ekonomiska och sociala rådet, ECOSOC inom FN. 

Assyrian Aid Society har opererat i Irak sedan 90-talet med biståndsarbete. Organisationen har insamlingsförgreningar i USA, EU och Australien. Ansökningen till FN påbörjades av dess organ i Australien. Sverigebaserade Assyrier Utan Gränser har sedan länge ett nära samarbete med Assyrian Aid Society i Irak. 

Om Assyrian Aid Society i Irak lyckas få sin specialstatus som rådgivande organ spås det få positiva effekter på organisationens möjligheter att genomföra större biståndsprojekt i Assyrien.