Idag demonstrerade olika assyriska organisationer och assyriska politiska partier med en enad front framför den irakiska ambassaden i Stockholm. Assyrierna ville ha direkta svar från den irakiska regeringen om de ständiga rapporterna om förtryck, förföljelse och politiska rävspel.

Det som av många människorättsorganisationer kallas etnisk och religiös rensning fortsätter i oförminskad skala. Kristna assyrier/kaldéer/syrianer och andra minoriteter är överrepresenterade bland irakiska flyktingar. Därom råder ingen tvekan. Förföljelsen av minoriteterna är välkänd och har diskuterats och debatterats flitigt det senaste året. Iraks premiärminister Nuri al-Maliki var i Sverige i våras och lovade då att skydda irakier som återvände till Irak. Ingen, förutom den svenska regeringen, trodde på honom. De svenska statsråden lät sig manipuleras och fick det svenska Migrationsverket att börja avvisa assyrier/kaldéer/syrianer och andra irakiska flyktingar tillhörande minoriteterna tillbaka till Bagdad.

Den 22 juli lades en motion fram till det irakiska parlamentet. Det var ett förslag om att kvotera representanter för assyrier och andra minoriteter till irakiska provinsstyrelser. Ett av stegen man skulle ta för att få icke-muslimer att stanna kvar i Irak, för att ge dem hoppet tillbaka. Man ville också visa att man menade allvar med att skydda flyktingar som återvände.

Den 24 september gick förslaget om kvotering till Iraks regering. Det avslogs. Det fanns en chans till. En sista votering skulle hållas i parlamentet. Men de flesta parlamentariker sade att de ville vänta, att de inte ville rösta om det ännu, och att minoriteterna inte hade något att befara.

Representanter för Iraks ursprungsbefolkningar andades ut, inga av de planerade protesterna behövde hållas. En demonstration framför den irakiska ambassaden i Stockholm blåstes av. Men det var ett rävspel. Man smög in voteringen om kvoteringen, och alla parlamentariker från de tre majoritetsfolken röstade nej till den. Assyrier/kaldéer/syrianer och andra minoriteter har, trots hot och fara för bombdåd, hållit demonstrationer på många håll i Irak.

Den 26 september reagerade den amerikanske presidentkandidaten Barack Obama på den religiösa rensningen i ett brev till USA:s utrikesminister Condoleeza Rice. Han vill ha svar på vad den amerikanska regeringen tänker göra för att stoppa förtrycket och förföljelsen av assyrier och andra minoriteter i Irak. Vi kräver svar av direkt av den irakiska regeringen!

Vi har fått nog av rapporter om förtryck, förföljelse och politiska rävspel.

Assyriska Demokratiska Rörelsen
Assyriska Demokratiska Organisationen
Assyriska Riksförbundet i Sverige
Kaldeiska Demokratiska Organisationen
Assyrian Liberation Party (GFA)
Kaldeiska Riksförbundet i Sverige