Assyriska riksförbundet har lanserat en namninsamlingskampanj i syfte att stödja assyrierna i Irak.


Med namninsamlingskampanjen vill riksförbundet ge ytterligare en möjlighet till medlemmar och andra att stödja assyriernas fortsatta existens i Irak. 

– Människor har skänkt kläder, pengar och engagerat sig på olika sätt. Det här blir ytterligare en möjlighet att bidra, säger vice ordförande Tony Meshko. ”Det kommer inte att rädda assyrierna i Irak men det blir ytterligare en insats bland många andra”.

Kampanjen är riktad mot den nyvalda irakiska premiärministern Haider Al-Abadi och uppmanar honom att fullfölja den förra regeringens beslut från den 21 januari i år att bilda en ny provins på Nineveslätten och att stödja bildandet av en lokal försvarsstyrka. 

När kampanjen har fått maximalt med underskrifter kommer den att skickas till den irakiska regeringen och irakisk samt internationell media.

– Vi hoppas att alla kan hjälpas åt att sprida den för att vi ska få så många underskrifter som möjligt.

Klicka här för att komma till kampanjen och underteckna den.