Assyriska Riksförbundet tänker stärka sin ekonomi och har för det ändamålet genomfört en utredning som nu går ut på remiss till medlemsföreningarna.
– Det handlar om investeringar på flera miljoner kronor, säger Mano Barmano, ekonomiansvarig i ARS.

Assyriska Riksförbundet har förutom statsbidraget få större intäktskällor. Nu kan det bli ändring på den punkten. En ekonomisk utredning som tillsattes av förbundsstyrelsen har presenterat en väg framåt för att diversifiera och stärka ekonomin.

– När vi tillträdde som ny styrelse så lade vi fram en verksamhetsplan där den viktigaste punkten på agendan var att stärka ekonomin. Nu håller vi på att ta steget från teori till praktik, säger Mano Barmano, styrelseledamot och ekonomiansvarig i förbundet. 

Satsningarna som föreslås i utredningen uppgår till cirka 12 miljoner kronor. Det praktiska genomförandet planeras sätta igång strax efter ARS årsmöte i slutet på mars månad. Fram till dess har medlemsorganisationerna möjlighet att yttra sig om innehållet i utredningsrapporten och de föreslagna satsningarna. 

–  Ekonomin är grunden för all verksamhet. Utan bra ekonomi kan man inte förvänta sig bra verksamhet i det långa loppet. Det här är en fråga som har skjutits upp alltför länge eftersom det är väldigt svårt och komplext. Men nu går det inte längre, vi måste satsa framåt, argumenterar Mano Barmano.