Med sång, musik, film och föreläsning hedrades i lördags den 5 augusti 2006 offren för den glömda förintelsen på assyrier som ägde rum under första delen av 1900-talet, när alla assyrier och armenier skulle utrotas i det ottomanska riket. Minnesceremonin för de assyrier som massakrerades i Turkiet 1915 och i Irak 1933 hölls på Jönköpings stadsbibliotek.

Den glömda förintelsen kallas också folkmord (Seyfo) som inte tog slut förrän 1933 i Simele i Irak då över 750 000 assyrier mördades under den glömda förintelsen. Till årets arrangemang deltog både assyrier och svenskar. Antalet deltagare i Jönköping var över 100 personer.

Inledningsvis hölls en tystminut för assyriska martyrer. Den 7 augusti 1933 var en av de svartaste dagarna under Simele massakern. Under ca 10 dagar utsattes Simele och ytterligare 65 intilliggande assyriska byar för en systematisk massaker på assyrier.

Emil Brikha läste några dikter med tänkvärt innehåll. Samer Jonadam spelade två musikstycken på fiol med österländska toner. Simon Poli framförde och spelade en monolog. S:t Georgs församling i ”Östern gamla kyrkan” bidrog med en barnkör.

Utöver det ovannämnda stod bland annat sång, musik, dokumentärfilm om folkmordet och föreläsning från folkmordsforskaren Sabri Atman från Holland på programmet i Jönköping.

Arrangörer:
Assyriska Riksförbundet i Sverige, ARS
Assyriska Turabdin föreningen i Jönköping
Assyriska Babylon föreningen i Jönköping
I samarbete med Kultur, ABF och Jönköpingsstadsbibliotek

OBS! Liknande aktiviteter beträffande assyriska martyrernas dag den 7 augusti och folkmordet 1915 arrangerades även i Göteborg, Norrköping, Fittja och Stockholm.

Arrangörerna var Assyriska Riksförbundet I Sverige, ARS, Assyriska distrikten i Göteborg och Stockholm och assyriska lokalföreningar.