Assyriska Familj och Kulturföreningen i Hallunda har existerat i lite mer än ett år men har redan hunnit imponera med sin verksamhet i det assyriska föreningslivet. Medlemmarna är också nyligen hemkomna från ett läger.

Ordförande Dinkha Elia berättar engagerat om den unga föreningen som har som målsättning att främst aktivera barn, ungdomar, kvinnor och inte endast inhysa mansdominerande aktivitet som idag genomsyrar många assyriska föreningar. Dinkha menar att kortspelandet i våra föreningar har fått för stor plats och att detta i slutändan kommer försvaga föreningslivet.

– Vi vill vara fria från kortspelandet i vår förening, säger Dinkha.

Idrottsaktiviteter har en stor plats i föreningens verksamhetsplan – fotboll, pingis och basket är några sporter som man utövar. Man kommer också söka medlemskap hos Riksidrottsförbundet för att enklare erhålla aktuell information samt för att anmäla sina nybildade lag till tävlingsserier inom respektive idrottsgren.

– Vi har ett pojklag för barn mellan 8-13 år men har ännu inte registrerat det till förbundet utan det är mest på skoj för tillfället, när vi blir tillräckligt många deltagare så kommer vi anmälan lagen till fotbollsförbundet för att delta i tävlingssammanhang, säger Dinkha.

De flesta medlemsfamiljer har aldrig tidigare varit aktiva i föreningslivet eller överhuvudtaget varit medlemmar i någon förening. De få som varit medlemmar i andra föreningar har slutat gå till dem då det varit brist på kulturella och idrottsliga arrangemang.

– Många personer ser våra olika aktiviteter och arrangemang, vilket gör att de efterfrågar samma sak hos sina respektive föreningar. Det är många assyrier som är positiva till vårt arbetssätt och vill se liknande förändringar i sina föreningar, säger Dinkha.

För sina aktiviteter lånar förening Assyrien Kulturcenters(AKC) lokaler i Hallunda när tillfälle ges, föreningen har idag ungefär 120 medlemmar. Varför man lånar lokaler beror på att man är nystartad och inte har kommit igång med att söka bidrag för sin verksamhet. Dinkha vill även påpeka att de är tacksamma för att de får låna lokaler av AKC och hoppas att samarbetet kan fördjupas än mer.

Den 15-17 juli i år genomförde föreningen ett läger i Flen på Ansgarsgården, ungefär 80 deltagare fanns på plats. Lägrets aktivitetsprogram innehöll bland annat lek, dans, grillning och olika idrottsaktiviteter.

– De flesta av deltagarna var kvinnor och barn. Det var en positiv upplevelse för de flesta, säger Dinkha.


Vill din förening berätta om sin verksamhet för våra läsare? Vänligen kontakta oss i sådana fall. Maila till redaktionen@hujada.com eller redaktör Andrias Isik, 0739-864005