När Åsa Regnér, som är barn-, äldre- och jämställdhetsminister, besökte Botkyrka fick hon en presentation av den assyriska dagverksamheten Dawmo.

Förra veckan ordnade Botkyrka kommun äldredagarna 2015. Temat för dagarna var ”Goda grannar” och på fredag gästades dagarna av minister Åsa Regnér, som är ansvarig för bland annat äldrefrågor. Under fredagens seminarium fick George Baryawno från Assyrien Kulturcenter (AKC) möjlighet att presentera föreningens dagverksamhet Dawmo för ministern och andra närvarande.

Baryawno berättade om denna verksamhet som startade hösten 2006 (Hujådåhar tidigare skrivit om Dawmo). Han avslutade sitt anförande med att berätta hur det kommunala bidragit hela tiden sjunkit och att verksamheten idag helt och hållet möjliggörs av personal med lönebidrag och Fas 3-personal.

– Den dag då staten lägger ner Fas 3 då kommer vi att stå inför stora utmaningar, sade Baryawno. Antingen ökar kommunen bidragit eller så får vi lägga ned verksamheten. Det skulle vara ett hårt slag mot målgruppen.

Baryawno vädjade till minister Regnér att låta Fas 3-systemet bestå, åtminstone för ideella föreningar. Många, också ministern, berömde Dawmo och framförde önskemålet att få besöka verksamheten. En formell inbjudan till Åsa Regnér att besöka AKC:s dagverksamhet kommer att skickas till henne.