Närmare 150 assyrier från alla assyriska samhällen i Khabur samlades och valde ett råd som ska förbereda ett lokalt självstyre i området. Det historiska steget kommer efter närmare två års slutna diskussioner.

Den 6 november samlades representanter för samtliga samhällen i Khabur-området i syriska Assyrien. Mötet föregicks av år och månader av diskussioner mellan ledande individer och aktörer om områdets framtid. Under mötet den 6 november valde de närvarande ett råd på femton personer som ska leda styret över området och förbereda att området blir lokalt självstyrande.

– Det som har hänt här har lett till att folk har flytt och fortsätter att lämna området, men nu när folk ser att det finns en lokalt förankrad organisation som de kan få stöd hos hoppas vi vända trenden till det positiva, säger Atour Ishak, en av dem som valts till rådet i en intervju med Assyria-TV.

Assyrierna i Khabur utsattes för en omfattande attack av Islamiska staten i februari 2015 då många togs till fånga av terrorgruppen. Attacken ledde till att många av de trettio samhällen utmed Khaburfloden tömdes och många hus förstördes.

Idag står många assyriska byar helt eller delvis övergivna men engagemanget för området är stort och en del av dem som flytt hoppas få återvända.

Senast assyrier levde i ett sorts erkänt lokalstyre var före folkmordet Seyfo i Hakkaribergen under Ottomanska riket.