Assyriska föreningen och det nyinrättade arbetsutskottet Nawlo inbjuder Er att närvara på Mänskliga Rättigheter dagarna på Stockholmsmässan den 19-20 november 2007.

Syftet med MR-dagarna är bl a att lyfta upp mänskliga rättigheter på den politiska dagordningen samt att fungera som en mötesplats för aktörer som jobbar med mänskliga rättigheter i Sverige och i världen. Assyriska Föreningen och det nybildade arbetsutskottet Nawlos målsättning är att lyfta och synliggöra frånvaron av mänskliga rättigheter för våra landsmän i Irak idag.

Under MR-dagarna kommer mässans besökare att erbjudas ett varierande utbud av intressanta seminarier, workshops och möjligheten att besöka informationsmontrar. Assyriska Föreningen och gruppen Nawlo anordnar tre seminarier om assyrier med fokus på det som sker i dagens Irak. De assyriska flyktingarnas situation i diasporan av Nuri Kino, flyktingmottagandet i Södertälje kommun med Anders Lago (kommunordförande) samt om de kristna assyriernas situation i Irak med Margareta Viklund. Nawlo kommer även att ha en monter fullspäckad med information och aktiviteter.

Seminarierna anordnas av Assyriska Föreningen och arbetsutskottet Nawlo i Stockholm.
Vill ni ha mer information om mässan kan ni se detta på www.mrdagarna.se och vill ni veta mer om eller anmäla er till  seminarierna kan ni vända er till pressansvarig Firjal Dag på firjaldag@hotmail.com eller mobil: 070-4462266