Hujådå har ställt nio skriftliga frågor till riksdagspartierna för att ta reda på vilket parti som är det Assyrien-vänligaste. Svaren har sammanställts i en lättöverskådlig tabell.

Inför riksdagsvalet den 14 september funderar många svensk-assyrier på vilket politiskt parti de ska rösta på. För många är det viktigt att partiet stödjer det assyriska folkets strävande efter etniska rättigheter i ursprungsområdet Assyrien.

Hujådå har därför skickat ut en enkät med nio frågor till riksdagspartierna. Frågorna handlar om frågor som berör många med assyrisk bakgrund i Sverige. Två av partierna, Kristdemokraterna och Moderaterna har varken svarat på enkäten eller meddelat någon anledning till sin tystnad. 

Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartier, Vänsterpartiet och Socialdemokratiska Partiet har svarat. Folkpartiet har valt att inte svara på frågorna direkt i enkäten utan skrivit ihop sitt svar till en sammanhängande text vilket har försvårat bedömningen av partiets svar. 

Frågorna som har ställts är följande:  

1. Stödjer ert parti assyriernas rätt till självstyre på Nineveslätten inom ramen för den irakiska konstitutionen?

2.  Stödjer ert parti att en omröstning om KRG:s framtid som inkluderar Nineveslätten är att likställas med en ockupation av assyriernas hemland? 

3. Stödjer ert parti Assyriska riksförbundets krav att en lösning av inbördeskriget i Syrien måste särskilt inkludera ett långsiktigt skydd för Syriens assyrier och andra icke-muslimska folkgrupper?

4. Avser ert parti att lyfta upp icke-muslimska folkgruppers utsatthet i Mellanöstern som en särskilt prioriterad fråga i internationella forum?

5. Tänker ert parti genomföra en flyktingamnesti för irakiska flyktingar som har väntat en oskälig lång tid på att få sin sak omprövad?

6. Anser ert parti att det inte finns några lagliga hinder för att sätta upp minnesmonument för folkmordet Seyfo i Sverige?

7. Kommer ert parti att stötta uppförandets av monument ifall det blir aktuellt i en svensk kommun?

8. Anser ert parti att svenskt bistånd kan riktas till att stärka ”particular vulnerable groups” som assyrier som saknar skydd i Mellanöstern likt hur kvinnor, HBTQ-grupper och andra delar av civila samhället stärks idag?

9. Anser ert parti att information om det assyriska folket och folkmordet Seyfo ska ingå i grundskolans historieämne?

Resultatet av enkätutfrågningen visar att Vänsterpartiet har flest ja-svar, totalt fem stycken. Miljöpartiet och Folkpartiet har båda svarat positivt på fyra av nio frågor. Minst antal ja-svar har Socialdemokraterna och Centerpartiet med endast tre ja-svar vardera. 

På en del frågor har partiernas svar varit för vagt eller allmänt för att det ska klassas som ett svar. På en del frågor har partiernas svar tolkats som ett ”nja”, det vill säga ett vagt ja. 

Den fråga som samtliga partier svarade ja på är den första frågan om de stödjer assyriernas rätt till självstyre på Nineveslätten inom ramen för den irakiska konstitutionen.

Den fråga som de flesta partier hade svårast att svara på är den andra frågan gällande en kurdisk-ledd omröstning på Nineveslätten ska anses vara ockupation. Flera partier menade att man saknar kunskap om frågan för att kunna svara. 

En annan fråga som var problematisk för partierna är den sista frågan gällande undervisning i skolan om det assyriska folket och folkmordet på assyrierna. Där har flera partier svarat att politikerna inte har rätt att detaljstyra innehållet i skolböckerna. 

Se sammanställningen av partiernas svar i PDF-filen nedan.