Allt som började som en resa kom att bli något oförglömligt för de 17 assyriska ungdomarna som besökte sina föräldrars hembyar i Turabdin i sydöstra Turkiet. Detta tände ett hopp och en gnista att vilja hjälpa alla assyrier som stannat i sina respektive länder, Assyrier utan Gränser var ett faktum.

I Mellanöstern levde flera miljoner assyrier men idag har denna siffra minskat till ca 1,2 miljoner, de flesta av dessa bor i norra Irak idag och lever under fruktansvärda förhållanden. Situation ser värre ut i Irak än den någonsin gjort, och oberoende källor säger att ca 150 000 assyrier lever under fruktansvärda förhållanden i främst Jordanien och Syrien.

Behovet av en hjälporganisation för assyrierna i hemlandet har aldrig varit så stor som den är idag. Det finns flertalet assyriska hjälporganisationer av olika slag, men behovet av ett kontinuerligt och kontrollerat arbete är stort. För Assyrier Utan Gränser är det viktigt att kunna garantera bidragsgivarna att hjälpen kommer fram. De gåvor som skänks till Assyrier Utan Gränser garanteras nå vårt utsatta folk i hemlandet. Assyrier Utan Gränser är beviljat ett kontrollgirokonto, ett s.k. 90-konto – ett post- och bankgirokonto som börjar med siffrorna 90 – vilket innebär stora krav med beständiga kontroller av verksamhet och ekonomi. Detta gör Assyrier Utan Gränser till den enda assyriska hjälpföreningen som har ett 90-konto. Idag finns det ca 300 föreningar i Sverige som har beviljats ett 90-konto. Bland dem finns exempelvis Röda Korset, Rädda Barnen och UNICEF.

Assyrier Utan Gränser har som enda ledfackla att hjälpa utsatta assyrier som bor kvar i hemlandet oavsett om de lever i Turkiet, Libanon, Syrien, Irak eller Iran. Ingen skillnad görs mellan assyrier från olika kyrkogrupper eller bosättningsområden.

Besök www.assyrierutangranser.com. Stöd arbetet och känn tillfredsställelsen i att göra något meningsfullt för det assyriska folket.