Den ideella organisationen, Assyrier Utan Gränser, gör skäl för sitt namn och har börjat ge ut nyheter även på engelska. AUG, som arbetar för att förbättra tillvaron för det assyriska folket i hemlandet, har känt ett ökat intresse utomlands och att efterfrågan på engelska texter växt. Med den engelska versionen av sin hemsida ska man nå assyrier i hela världen.

Biståndsorganisationen Assyrier Utan Gränser lanserade nyligen en engelsk version av sin hemsida. Målet är att nå långt utanför Sveriges gränser med sin insamlingsverksamhet. Efter en händelserik resa till hemtrakterna i Turabdin år 2007 gick en grupp unga assyriska akademiker ihop och etablerade en efterlängtad verksamhet bland Sveriges närmare 80 000 assyrier.

Resultatet är en transparent biståndsorganisation med tydlig struktur och statlig kontroll genom ett 90-konto övervakat av Stiftelsen för Insamlingskontroll. Utvecklingskurvan har sedan etableringen fortsatt att peka positivt uppåt för AUG som redan har hunnit med att genomföra utvecklingsprojekt i Turabdin och Nineveslätten.

– Med vår engelska hemsida vill vi aktivt nå ut till assyriska kolonier i engelsktalande länder. Vi bedömer att det finns ett behov bland assyrierna i väst av ett pålitligt alternativ när de vill hjälpa sina bröder och systrar i hemlandet, säger Ninib Baryawno, ledamot i styrelsen för AUG.

Ambitionen är att fortsätta växa och på långt sikt vara en bidragande kraft till att behålla en stark assyrisk närvaro i områden som det assyriska folket har bebott sedan tusentals år.