I våras deltog riksdagskandidaten Ninos Maraha i den brittiska valrörelsen för The Liberal Democrats. Nu tar han med sig erfarenheterna in i den svenska valrörelsen.

– I Sverige är det ännu inte så etablerat att kryssa en kandidat eller knacka dörr. Därför var det befriande att kampanja för liberaldemokraterna i England, säger Ninos Maraha (FP), politisk sekreterare i riksdagen och kommunpolitiker i Södertälje.

Ninos Maraha arbetar som politisk sekreterare för Folkpartiet i Riksdagen, ett krävande jobb som tar mycket av hans tid i anspråk – inte minst nu under valrörelsen. Därför är alla volontärers insatser ovärderliga.

– En timmes flygbladsutdelning eller två timmars dörrknackning, det ska vara enkelt och smidigt att hjälpa till, säger Ninos Maraha.

Den egna personvalskampanjen kickades officiellt igång i lördags med en heldag. Resultatet blev 1600 utdelade foldrar i Ronna och Geneta, och en bra uppslutning kring evenemanget.

– Som nummer två på Folkpartiets valsedel till kommunfullmäktige är det viktigt att träffa så många södertäljebor som möjligt, säger Ninos Maraha.

Ninos Maraha kandiderar även till riksdagen (nr 31).

– En av mina riksdagsfrågor är att bidra till tryggare bostadsområden. Snygga parker, grönområden och fräscha lägenheter är viktiga för livskvaliteten, avslutar Ninos Maraha.