Det är oroligt på sina håll i Turabdin, Gudstjänarnas berg, i sydöstra Turkiet. Uppgifter till Hujada.com gör gällande att assyrier i området de senaste dagarna har varit utsatta för olika former av angrepp. Två assyrier har misshandlats på öppen gata i staden Midyat och därtill har hot riktats mot prästfamiljen i Diyarbakir.

Misshandeln ska enligt uppgifterna bottna i en tvist kring en handelsbutik. Kurdiska män sökte upp de assyriska ägarna i syfte att tvinga butiken ifrån dem genom våld. De två assyrierna skadades vid attacken och händelsen ska nu vara polisanmälda.

Omvärldens beslut påverkar också situationen för de kristna i de assyriska områdena i Mellersta östern. I samband med de danska Mohammed-karikatyrerna blev stämningen hotfull i många av de assyriska städerna och byarna i sydöstra Turkiet. Kurderna som är fler till antalet i området och bekänner sig till islam kände sig kränkta av karikatyrerna. En del kurder valde då att rikta sin ilska mot de kristna i området och angripa dem.

Nu senast har folkomröstningen i Schweiz med utfallet att förbjuda bygget av ytterliggare minareter i landet väckt ilska bland kurder i Turabdin. Enligt uppgifter till Hujada.com så ska prästfamiljen i Diyarbakir som länge levt under svåra förhållanden tillhöra de mer utsatta. Sedan folkomröstningen i Schweiz så har de hotats av personer som ska ha krävt att den antika kyrklockan i anrika Jungfru Mariakyrkan ska förstöras på grund av det schweiziska beslutet. 

Under Seyfo som begicks av turkar och kurder på de kristna minoriteterna i det ottomanska riket i början av 1900-talet så flydde eller dödades en stor del av Diyarbakirs assyriska befolkning. Genom åren så har det blivit allt glesare med assyrier i staden så till den grad att prästfamiljen i dagsläget är några av de allra sista assyrierna kvar i Diyarbakir. Många fruktar nu att syftet bakom trakasserierna mot prästfamiljen ska vara att tvinga dem ur hus och hem för att till slut helt tömma staden på assyrier.