Flera event hölls runtom i världen den sjunde augusti för Martyrernas dag, den dag på året då assyrier minns de som fått offra livet för sin identitet och land.

Den 7:e augusti markerar Assyriska martyrernas dag, en dag för att minnas alla de assyrier som fått sätta livet till under massakrer, förtryck och folkmord mot den assyriska nationen. Själva datumet är valt utifrån den massaker i staden Simele i Assyrien då den irakiska armén massakrerade runt 3000 assyriska kvinnor och barn under augusti 1933.

I Libanon hölls en ceremoni med tal och dikter, i Chicago samlades man kring minnes-monumentet för assyriska martyrer och i Yerevan, Armenien samlades assyrier vid Seyfo-monumentet där. Ceremonier hölls på ett stort antal andra platser.

I Sverige samlades assyrier i Assurföreningen i södra Stockholm för att minnas sina hjältar. Den 10:e augusti håller assyriska föreningarna i Jönköping ett gemensamt program där bland annat journalisten Dikran Ego talar.