När den nya irakiska provinslagen i Irak skulle röstas fram röstades paragraf 50 bort. Paragrafen skulle garantera minoriteternas, däribland assyriernas, kvotplatser i de olika provinsråden. Flertalet assyriska ledare har fördömt beslutet, som de ser som ett hån mot ett demokratiskt Irak.

I juli i år godkände parlamentet den kvot som minoriteterna skulle ha enligt lagen. Enligt första beslutet reserverades tretton platser för kristna assyrier-kaldéer-syrianer. Platserna skulle ha följande fördelning; tre platser i Bagdad, tre i Nineve, två i Kirkuk, två i Arbil, två Dohuk och en plats i Basra. Men nu blir det inga platser alls.

Alla assyriska politiska partier har gått ut med deklarationer som fördömer omröstningen och varnar för utvecklingen i Irak. Man protesterar mot att de stora politiska blocken som tillhör landets majoritetsgrupper, araber och kurder, försöker skydda sina egna intressen på bekostnad av minoriteternas politiska -och civila rättigheter.

– Att paragraf 50 röstades bort är ett farligt tecken på religiös och nationalistisk intolerans och en utslagning av minoriteterna i landet, säger Yonadam Kanna, assyrisk ledamot i Irakiska parlamentet.

Reaktionerna efter den uppmärksammade omröstningen i parlamentet har avlöst varandra. Igår hölls två stora demonstrationer i Ninve-slätten. I staden Al-qosh anordnade Assyriska Demokratiska Rörelsen, ADR, en demonstration där tusentals av stadens och angränsande byarnas invånare marscherade mot stadens torg för att protestera mot nedröstningen av paragraf 50. Framme vid torget höll George Ishak, medlem i ADRs politbyrå ett tal där han utryckte sitt fördömande över beslutet och lovade ”att denna demonstration är den första, men kommer inte att bli den sista.”

I Staden Baghdeda anordnades en annan stor demonstration som kom till på inbjudan av det assyriska-kaldeiska-syrianska folkliga rådet. Även där samlades tusentals demonstranter med protester mot omröstningen och krav på snabba åtgärder som kan garantera minoriteternas politiska rättigheter.

Protesterna har tvingat Iraks premiärminister, Nuri al-Maliki, att uttala sig. I ett pressmeddelande uttrycker al-Maliki sina farhågor angående avskaffandet av paragraf 50. Al-Maliki vill att parlamentet och den oberoende valkommissionen ”rättar misstaget och avlägsnar den oro, ångest och orättvisa som drabbat delar av befolkningen, som vi är stolta över, som tillhör Irak.” Al- Maliki betonar också att det är nödvändigt att ta itu med frågan för att säkerställa minoriteternas representation.

”Vi hoppades att parlamentet skulle godkänna det lagförslag som har lagts fram av ministerrådet och som garanterade minoriteters representation i linje med vår strävan att säkerställa en rättvis representation för alla delar av det irakiska folket.”, skriver al-Maliki i pressmeddelandet.

Assyriska ledare verkar vara också optimistiska om att de kommer att hitta en lösning för att återfå sin representation i provinsråden.

– Vi har redan kommit överens med flera ledare för de stora politiska blocken om att träffas efter de muslimska högtiderna för att hitta en godtagbar lösning och åtgärda misstaget, säger Kanna.