Den medieskygge regissören Terrence Malick vann guldpalmen med sin film The tree of life i Cannes. Namnet på filmen ger associationer till livets träd i assyrisk mytologi, vilket Malick med sin assyriska bakgrund är välbekant med.

Få känner till att en av Hollywoods mest framgångsrika och populära filmregissör och manusförfattare är assyrier. Terrence Malicks farfar emigrerade till USA från byn Goghtapa i provinsen Urmia i östra Assyrien. Malick själv växte upp i Texas där han bland  annat studerade filosofi.

Terrence Malick har flera mycket uppmärksammade filmer bakom sig med The thin red line som en av de mest uppskattade.

I den nuvarande filmen The tree of life spelar bland annat Brad Pitt och Sean Pean. Namnet på filmen för tankarna till livets träd i den assyriska mytologin. I filmen finns mycket riktigt en mytologisk eller filosofisk  ådra med tankar kring livet på jorden och dess uppkomst.

Malick håller en låg profil och deltar sällan i offentliga tillställningar. Han dök exempelvis inte upp i Cannnes för att ta emot guldpalmen. Även sett ur ett assyriskt perspektiv har han hållit sig undan den assyriska gemenskapen i USA, dock inte helt. I samband med dödandet av assyrier i Irak tog Mailck själv kontakt med en assyrisk lobbyorganisation i USA och bidrog till arbetet på sitt diskreta sätt.  

The Tree of life har premiär i Sverige nu på fredag den 27 maj.