En av riksförbundets föreningar, Assyriska föreningen i Västra Frölunda, utdelades Tynnereds miljö- och folkhälsopris om 5000 kr. Priset delas ut till den person, förening eller verksamhet som bidragit till att förbättra miljö, trygghet och livskvalitet i stadsdelen Tynnered. I motiveringen sägs bland annat att föreningen har inspirerat och engagerat andra för en mänskligare och tryggare stadsdel.

Tynnereds miljö- och folkhälsopris är stadsdelsnämndens sätt att uppmärksamma enskilda personer, föreningar eller verksamheter som genom förslag, konkreta och praktiska åtgärder gjort värdefulla insatser för tynneredsbor och tynneredsbornas miljö.

Assyriska föreningen i Västra Frölunda flyttade sommaren 1988 in i det nybyggda Assyriska kulturhuset. Föreningen har idag ca tusen medlemmar. Föreningen har under många år bedrivit en verksamhet med kulturell, social och idrottslig inriktning, som satt sin prägel på stadsdelen Tynnered. Assyriska bollklubben, som växte fram ur föreningen, aktiverar idag många Tynneredsungdomar.

Föreningen har i samverkan med flera verksamheter i stadsdelen arbetat för att underlätta de äldres integration. Samarbetet med träffpunkterna i Tynnered har bidragit till nya kontakter för de äldre och fördjupade kulturmöten. Många frivilliga inom föreningen har genom åren bidragit till att minska isolering och skapa en mer stimulerande fritid för barn, ungdomar och äldre. Detta har ökat både livskvaliteten för den enskilde och bidragit till mångfalden i stadsdelen.

Föreningens insats visar på ett tydligt sätt hur den assyriska rörelsen arbetar med integration och mot utanförskap. Priset är ett bevis på den respons vi får av samhället. Fortsätt det goda arbetet.