I februari månad hyllar assyriska föreningar runt om i landet Naum Faik (1868-1930), en av personerna bakom den assyriska renässansen. I år är det 81 år sedan han avled men det är hans idéer och visioner som banat vägen för den moderna assyriska rörelsen. Här kommer ett reportage med bildspel om minnesdagen i Linköping den 5 februari 2011.

Mesopotamien Kulturcenter ordnade i samarbete med de tre assyriska förbunden i Sverige minnesdagen i Linköping. Omkring 150 personer hade tagit sig till platsen och bland hedersgästerna fanns biskop Mor Julius Gallo Shabo som i sitt tal poängterade att vi aldrig får glömma en så viktig person som Naum Faik.

Naum Faiks minnesdag inleddes med en tyst minut för att hedra de assyrier som mördats i Irak till följd av den terrorkampanj mot kristna som pågår där. Det bjöds sedan till gemensam sång med en låt skriven till Naum Faiks ära. Konstnären Sardanapal Assad fanns med och berättade om ett porträtt han målat av Naum Faik. Dagen innehåller traditionellt diktläsning och tal. Så även i år.

Många talare, för att inte säga alla, hyllade Naum Faik som en av de ledande personerna bakom assyrianismens renässans. Sait Yildiz, ordförande i ADO-Sverige illustrerade det med att återkoppla till en dikt skriven av Naum Faik.

– Det är många som försökt splittra vårt folk i Irak men nu är vi medvetna om det. Därför säger vi, Naum Faik, assyrierna har vaknat. För första gången har våra organisationer i Irak enats om deras krav, sa Sait Yildiz och refererade till toppmötet i Irak i december.

Vikten av att hålla betydelsefulla dagarna i den assyriska kalendern levande och attrahera ungdomarna lyftes också fram av flera talare.

– Dagar som denna måste vi värna så de finns kvar och knyter an till vår historia, så ungdomar ser den historia vi har och kan vara stolta över den, sa Assyriska Riksförbundets ordförande Ilan De Basso.

Han betonade att historien har en viktig roll men att vi inte får fastna i den. De Basso förklarade att om vi sätter det som Naum Faik sa och hans tankar i hans tids kontext så har vi mycket att hämta, men vi kan inte i Faiks böcker läsa lösningarna på de situationer vi står inför idag och i framtiden. 

– Markproblematiken i hemlandet är en svårighet, Seyfofrågans utveckling en annan och namnkonflikten som kostat så mycket en tredje. Flyktingfrågan är också en sådan svårighet, en gång i tiden har vi flytt, låt oss värna de assyrier som flyr idag. Naum Faik kan inte lösa de problemen. Vi som lever idag har det ansvaret, sa Ilan de Basso.

Assyriska Kvinnoförbundets dåvarande ordförande Afamia Maraha lyfte också fram ett par frågor som hon ansåg viktiga, bland annat nämnde hon historieskrivningen som en sådan.

– Fuat Deniz var den förste i Sverige att skriva om assyriernas historia och lärde oss att vi, inte andra, måste skriva vår historia, sa Afamia Maraha och fortsatte:

– Den fråga vi bör ställa oss idag som jag vill att vi alla tänker på är; Hur får vi fram fler personer som Naum Faik? frågade Afamia Maraha som också betonade att om vi vill att Naum Faiks minnesdag ska kvarstå och leva vidare så måste lyssnarna på minnesdagarna vara i en annan, yngre, ålder.

Innan det bjöds på en gemensam middag som avslutning på dagen hölls en paneldebatt där man tog upp frågor som är aktuella inte minst ur föreningsperspektiv. 

Ett ämne som togs upp är hur vi kan skapa mer liv i våra föreningar. Sargon Altun från Linköping menade här att vi måste se bortom gamla konflikter och lyfta fram viktiga assyriska dagar som Naum Faiks minnesdag och Ha´d Nison, det assyriska nyåret. Från åskådarhåll kom bland annat förslag på att göra aktivteter för barn under sju år för att på så sätt locka småbarnsföräldrarna tillbaka till föreningarna.

En annan fråga som kom upp var vilka projekt som förbunden hade för att stärka och engagera ungdomarna. I sitt svar berörde riksförbundets ordförande två viktiga punkter, styrelserepresentationen och lägerverksamheten.

– Ser vi på de styrelserna i de tre assyriska förbunden idag så är ungdomarna välrepresenterade, i såväl ARS och AKF som naturligtvis ungdomsförbundet, sa Ilan De Basso som delgav mötet upplysningen att förbunden aktivt söker en lägergård lämpad för föreningarnas och förbundens verksamhet, vilket inkluderar sommarläger och veckoslutskurser.

Innan det var dags för att runda av lyfte Afamia Maraha, som också menade att menade att mycket görs, fram Webb TV-satsningen som ett initiativ från förbunden där man vill nå ut till sina yngre medlemmar.  

______________________________________________________________

FOTNOT Arrangerar din lokalförening något som ni vill berätta om i Hujada.com? Hör av er till redaktionen@hujada.com
______________________________________________________________