I februari månad hyllar assyriska föreningar runt om i landet Naum Faik (1868-1930), en av personerna bakom den assyriska renässansen. I år är det 81 år sedan han avled men det är hans idéer och visioner som banat vägen för den moderna assyriska rörelsen. Här kommer en kort artiklar med bildspel om minnesdagen i Jönköping den 6 februari 2011.

För arrangemanget av minnesdagen i Jönköping stod Assyriska Turabdin föreningen i Jönköping i samarbete med Kultur Jönköpings kommun. Man samlades i föreningens villalokal för att minnas och hylla Naum Faik.

I Jönköping präglades dagen, som seden också bjuder, av tal, poesi och sång. Författaren Fehmi Bargello var inbjuden för att läsa en av Naum Faiks texter. Utöver flera fina dikter som lästes upp av Ashur Odisho, Habib Shabo, Khoshaba Yonan och Sleiman Gelle så framförde föreningens tjejkör flera vackra sånger, bland dessa hyllningssången Ho ohdinan Naum Faik, patriotiska Bethnahrin Athriwat och den assyriska nationalsången Dashtet Baaqouba.

Det arv som Naum Faik lämnat efter sig fick stort politiskt genomslag. Tillsammans med andra pionjärer som Ashur Josef, Frejdon Athuraja och Juhanon Salman skapade Naum Faik det som ledde till en nationell och kulturell väckelse bland assyrierna runtom i Mellanöstern. Med tiden ledde det till skapandet av den första sekulariserade assyriska organisationen i modern tid, Assyriska Demokratiska Organisationen (ADO).

Passande nog höll inbjudne Sait Yildiz, ordföranden i ADO – Sverige, en föreläsning som handlade just om Naum Faiks idéer och hur dessa påverkat den assyriska kulturhistorien hos de assyriska organisationerna under 1900-talet.

Ett ämne som också togs upp i Jönköping var det läge som assyrierna i Irak befinner sig i och att alla våra organisationer nu måste arbeta hand i hand för att stödja dem. Den enighet om politiska krav som i dagsläget råder inom vårt folk i Irak hyllades som ett viktigt steg mot ett eget område på Ninevehslätten.