Assyriska Föreningen i Stockholm bjuder in till paneldebatt och idéafton för att diskutera den assyriska identiteten och hitta sätt att stärka den. Evenemanget äger rum nu på lördag i Tensta, mellan 15:30-18:00.

Den assyriska folkrörelsen i Sverige har en 40-årig lång tradition av att arbeta med att stärka den assyriska identiteten, att öka den politiska medvetenheten inom den egna folkgruppen samt utveckla den kulturella verksamheten. Samhällsdebatten idag ställer nya krav på oss som folkgrupp och hur vi synliggör den assyriska frågan.

Hur lyfter vi den assyriska frågan på den svenska och internationella agendan? Vilka opinionsbildande verktyg skall vi använda oss av för att aktualisera den assyriska situationen?
Dessa frågor kommer att diskuteras av en paneldebatt bestående av representanter för olika organisationer i en aktivitet som anordnas:

Lördagen den 28 april klockan 15.30-18.00
Plats: Assyriska föreningen i Stockholm

Inbjudna till att delta i paneldebatten är:

· Assyriska Ungdomsförbundet, AUF
· Assyriska Kvinnoförbundet, AKF
· Assyriska Riksförbundet i Sverige, ARS
· Assyrian-Chaldean-Syriac Association, ACSA
· Eastern Star News Agency, ESNA
· Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO
· Assyriens Befrielseparti, GFA
· Mawtbo Umthonoyo d Bethnahrin, MUB
· SSU Seyfo
· Armeniska Riksförbundet

Målet för dagen är att komma fram till hur man kan utveckla ett djupare samarbete med nämnda organisationer för dem gemensamma målen. Vi hoppas på en givande dag med diskussioner. Ta med er era vänner! Paneldebatten kommer att hållas på svenska.

Varmt välkommen!
Kulturkommittén