Musik på gamla rullband som legat i Assyriska riksförbundets arkiv i decennier har nu digitaliserats. Det innebär att nya generationer kan njuta av assyrisk musik i originalkvalité och att musiken bevaras för framtiden.

På 1980-talet var Assyriska riksförbundet aktivt med musikproduktion. Under denna tid blomstrade den assyriska folkmusiken i Sverige. Originalmusik spelades in och släpptes i kassetter. Från Sverige spreds musiken sedan till assyrier runt om i världen. Det gjordes även uppskattade barnvisor som 80-talister idag fortfarande nynnar på. Tiden har förflutit och kassettformatet är idag sedan länge ett minne blott. Många assyrier lyssnar fortfarande på musiken från denna svunna tid, men vad de lyssnar på är mp3-filer inspelade från kassetter oftast med dålig ljudkvalité.

Alla stora artister runtom i världen har i den digitala eran återvänt till sina master vid återutgivning av sin musik, för att få fram ett så bra ljud som möjligt. Det heter att musikalbum remastras, ljudet låter då mycket bättre än vad det gjorde när musiken gavs ut ursprungligen i kassett- eller LP-format. All klassisk assyrisk musik behöver genomgå samma behandling för att upplevas på nytt. Remastring ger musiken nya dimensioner.

Assyriska riksförbundet har ett antal rullband i sitt arkiv som nu digitaliserats. Dessa rullband är master, det vill säga de är originalbanden som man använt för att spela in musiken i studion. Artisterna ifråga är bland andra Gudo d Ishtar, Ha Nison-kören med flera. Eftersom banden består av magnetkemikalier har de behövts värmas upp innan uppspelning. De har därför bakats i en industriugn i 12 timmar för att möjliggöra digitaliseringen.

– Det här är en viktig kulturell gärning. Vi måste bevara och anpassa assyrisk musik till den digitala eran för att nya generationer ska ha en chans att upptäcka den, säger förbundsordförande Afram Yakoub.

Riksförbundet är i kontakt med världskända leverantörer av digitala musiktjänster för att göra assyrisk musik i dess originalform tillgänglig på de digitala plattformarna. Man uppmanar sina medlemmar att höra av sig till förbundet om de har gamla assyriska rullband som behöver digitaliseras och räddas. Det är viktigt att digitaliseringsprocessen utförs korrekt så att magnetskiktet, där ljudet finns, inte lossnar. Lossnar magnetskiktet förstörs inspelningarna för alltid.